Katolsk forum Asker og Bærum inviterer

Katolsk forum i Asker og Bærum inviterer til foredrag om temaet "Migrasjon og den katolske kirke". Foredragsholder Marta Bivand Erdal.

Tid og sted:

Søndag 29. oktober kl. 12.30 i Mariakirkens lokale,  Nyveien 17, Stabekk.

 

Hvilke sammenhenger finnes mellom migrasjon og den katolske kirke? Og hvordan er dette aktuelt for den katolske kirke i Norge i dag?

Med utgangspunkt i boken  'Migration, Transnationalism, and Catholicism: Global perspectives' (Pasura & Erdal, 2016), vil Marta Bivand Erdal presentere forskning og drøfte sammenhenger mellom migrasjon og den katolske kirke. Hun tar både et fugleperspektiv på den katolske kirke globalt og historisk, og tar for seg situasjonen i Norge i dag. 

Migrasjon blir synlig i den katolske kirke ved at folk kommer til og forlater menigheter. Migranters religiøsitet strekker seg over landegrenser, når tradisjoner for helgenfeiring og Maria-fester tas med og forvaltes på nye hjemsteder, eller når pilegrimsmål i opprinnelsesland forblir sentrale. Men også ikke-migranters religiøsitet spenner landegrenser, som den katolske kirke bærer vitnesbyrd om. 

Migrasjon og katolisisme kan sees i sammenheng blant de troende, så vel som i den verdensomspennende institusjonen; forhold til pilgrimsferd og handel av religiøse og liturgiske gjenstander; med tanke på liturgi og menighetsliv; i katekese og pastoralt arbeid; med ett blikk for diakonale perspektiv, fjern og nær; og ikke ubestridt, men dog, i forhold til politisk håndtering av migrasjon, nasjonalt og internasjonalt, der Pave Frans' stemme er klar i sitt forsvar for hvert menneskes ukrenkelige verdighet. 

Marta Bivand Erdal.png

Marta Bivand Erdal er samfunnsgeograf og migrasjonsforsker ved Institutt for fredsforskning. Hun er søndagsskolelærer i St Hallvard menighet, med lang erfaring fra Norges Unge Katolikker.