Ny menighet opp­rettes i Bærum

 

Biskop Bernt Eidsvig Can. Reg. har besluttet å opp­rette en ny menig­het i den nord­østlige delen av Bærum kommune nærmest Oslo, og et til­grensende område i Oslo vest. Menig­hetens navn blir St. Elisabeth menighet, etter Den hellige Elisabeth av Ungarn/ Thüringen, som levde 1207–1231.

 

Sognekirken ligger på Eikeli, og har i rundt 40 år vært betjent fra Maria­kirken i Asker og Bærum katolske menig­­het på Stabekk. Anlegget på Eikeli har vært under betydelig oppussing den seneste månedene, og vil bestå av både kirke, for­samlings­lokaler, preste­boliger og kontorer. 

 

Opprettes 19. mars

Drøyt 2.100 katolikker vil sogne til den nye menigheten, som opprettes 19. mars 2018, på høytiden for Den hellige Josef, jomfru Marias brudgom. P. Louis Dang Quang Tien blir menig­hetens første sogne­­admini­strator.

Oslo katolske bispedømme vil fra denne datoen bestå av 25 menigheter og ett kapelldistrikt.

 

Informasjons­møte 12. februar   OBS NY DATO

I for­bindelse med menighets­opprettelsen inviterer biskop Eidsvig og p. Tien alle som kommer til å sogne til menig­heten til et informasjons­møte på Eikeli mandag 12. februar 2018. De som fra 19. mars 2018 vil tilhøre en ny menig­het vil bli til­skrevet i god tid før dette møtet.

 

St. Elisabeth menig­hets grenser

Den nye menig­hetens territorium blir fradelt både fra Asker og Bærum katolske menig­het (Stabekk) og fra St. Olav katolske dom­kirke­menig­het i Oslo. Arealet blir på ca. 95 km², hvorav ca. 4 km² fra St. Olav.

Den østlige grensen er Mærra­dalen i Oslo, begrenset i nord ved Anker­veien og i nord­øst ved fylkes­­grensen. I sør følges Kolsås­banen frem til Øverlands­elva, nordover til Åsterud, følger deretter Gamle Ringe­riks­vei på nord­siden av Kolsås­toppen, og inkluderer Bærums verk og Lomme­dalen nord­vestover til fylkes­grensen mot Buskerud. Se menig­hetens utstrekning på et kart.

 

Deler av Oslos dom­kirke­menighet over­føres til Maria­menig­heten på Stabekk

I tillegg til at St. Olav katolske domkirke­menighet i Oslo avgir område til den nye St. Elisabeth menighet, blir også en del av dom­kirke­menig­heten overført til Asker og Bærum katolske menighet på Stabekk. Dette gjelder rundt 500 kato­likker i områdene Øraker, Bjørn­sletta, Lys­aker, Furu­lund, Bestum, Solle­rud og Vækerø, altså den delen av Ullern bydel i Oslo kom­mune som ligger vest for Mærra­dalen og sør for Kolsås­banen. På kartet er dette området markert med lyseblå farge.

 

Om Den hellige Elisabeth

  • Den hellige Elisabeth er skyts­helgen for Hessen og Thüringen; for St. Elisabeth-søstrene og fransis­kaner­­tertiarer, for Caritas og Den tyske Orden; for bakere, blonde­vevere, enker, foreldre­løse, tiggere, syke, uskyldig for­fulgte og alle nød­lidende; mot tann­verk. Det finnes i dag over tyve St. Elisabeth­­søstre i Norge. Les mer om Den hellige Elisabeth.

 

 

 

 

 

 

 

 

Menighetens beliggenhet

av Mats Tande publisert 07.11.2017, sist endret 01.02.2018 - 16:29