Ny menighet opp­rettes i Bærum

 

Biskop Bernt Eidsvig Can. Reg. har besluttet å opp­rette en ny menig­het i den nord­østlige delen av Bærum kommune nærmest Oslo, og et til­grensende område i Oslo vest. Menig­hetens navn blir St. Elisabeth menighet, etter Den hellige Elisabeth av Ungarn/ Thüringen, som levde 1207–1231.

 

Sognekirken ligger på Eikeli, og har i rundt 40 år vært betjent fra Maria­kirken i Asker og Bærum katolske menig­­het på Stabekk. Anlegget på Eikeli har vært under betydelig oppussing den seneste tid, og vil bestå av både kirke, for­samlings­lokaler, preste­boliger og kontorer. 

 

Opprettes 15. april

Drøyt 2.100 katolikker vil sogne til den nye menigheten, som opprettes 15. april 2018. P. Louis Dang Quang Tien blir menig­hetens første sogne­­admini­strator.

Oslo katolske bispedømme vil fra denne datoen bestå av 25 menigheter og ett kapelldistrikt.

 

Informasjons­møte 12. februar   OBS NY DATO

I for­bindelse med menighets­opprettelsen inviterer biskop Eidsvig og p. Tien alle som kommer til å sogne til menig­heten til et informasjons­møte på Eikeli mandag 12. februar 2018. De som fra 15. april 2018 vil tilhøre en ny menig­het, vil bli til­skrevet i god tid før dette møtet.

 

St. Elisabeth menig­hets grenser

Den nye menig­hetens territorium blir fradelt både fra Asker og Bærum katolske menig­het (Stabekk) og fra St. Olav katolske dom­kirke­menig­het i Oslo. Arealet blir på ca. 95 km², hvorav ca. 4 km² fra St. Olav.

Den østlige grensen er Mærra­dalen i Oslo, begrenset i nord ved Anker­veien og i nord­øst ved fylkes­­grensen. I sør følges Kolsås­banen frem til Øverlands­elva, nordover til Åsterud, følger deretter Gamle Ringe­riks­vei på nord­siden av Kolsås­toppen, og inkluderer Bærums verk og Lomme­dalen nord­vestover til fylkes­grensen mot Buskerud. Se menig­hetens utstrekning på et kart.

 

Deler av Oslos dom­kirke­menighet over­føres til Maria­menig­heten på Stabekk

I tillegg til at St. Olav katolske domkirke­menighet i Oslo avgir område til den nye St. Elisabeth menighet, blir også en del av dom­kirke­menig­heten overført til Asker og Bærum katolske menighet på Stabekk. Dette gjelder rundt 500 kato­likker i områdene Øraker, Bjørn­sletta, Lys­aker, Furu­lund, Bestum, Solle­rud og Vækerø, altså den delen av Ullern bydel i Oslo kom­mune som ligger vest for Mærra­dalen og sør for Kolsås­banen. På kartet er dette området markert med lyseblå farge.

 

Om Den hellige ElisabethSaintElisabeth.jpg

  • Den hellige Elisabeth er skyts­helgen for Hessen og Thüringen; for St. Elisabeth-søstrene og fransis­kaner­­tertiarer, for Caritas og Den tyske Orden; for bakere, blonde­vevere, enker, foreldre­løse, tiggere, syke, uskyldig for­fulgte og alle nød­lidende; mot tann­verk. Det finnes i dag over tyve St. Elisabeth­­søstre i Norge. Les mer om Den hellige Elisabeth.

 

 

 

 

 

 

 

 

Menighetens beliggenhet

Kart over Eikeli

av Mats Tande publisert 07.11.2017, sist endret 27.04.2018 - 14:25