Utstilling gir unik opplevelse av Jesu grav

 

Se video om utstillingen

 

Ny utstilling om Den hellige gravs kirke og Jesu grav gir deg en helt unik opplevelse både av helligdommen og dens rike historie. 

 

Utstillingen om Den hellige gravs kirke konsentrerer seg om de siste års restaureringsarbeider og et konserveringsprosjekt utført og ledet av  det Nasjonale tekniske universitet i Athen (NTUA), skriver nettstedet Biblical Archeology Society. Kirken, som ble reist av den romerske keiser Konstantin i 335 e.Kr., står over Jesu gravsted etter korsfestelsen på Golgata. Her finner du også  en rotunde, den berømte Anastasis. 

Gjennom de siste to tusen år har Den hellige gravs kirke og selve gravkammeret blitt utsatt for ødeleggelser, fornyelser og endringer. På 1900-tallet innså kirkeledere behovet for omfattende restaureringer og  vitenskapelig basert konservering av kirkens kunstskatter og konstruksjoner. Det var likevel først iløpet av det siste tiåret at NTUAs søknad ble tatt opp til seriøs vurdering. Etter at det ble lagt frem et tilbud om en stor, privat donasjon, bestemte man seg for å sette igang det både innovative og utforskende restaureringsprosjektet.    

NTUA benytter moderne teknologi, slik som  LiDAR og Ground-Penetrating Radar, når de undersøker Den hellige gravs kirkes strukturelle svakheter. De har til og med brukt termiske kameraer når de har fotografert og typebestemt malingspigmenter dekket av støv, sot og skitt fra århundrers lys- og røkelsesbrenning. Alt er dokumentert av National Geographic Society. I denne prosessen har de skapt et avansert 3D-kart av hele interiøret. Det er et viktig verktøy for konservatorene. Ustillingen viser spennende detaljer fra historien samtidig som den beskriver det viktige arbeidet med å ta vare på helligdommen. Bruken av 3D-teknologien skaper en helt unik opplevelse av én av Jerusalems mest fascinerende og betydningsfulle pilegrimsdestinasjoner.    


National Geographic Museum i Washington, DC, åpnet utstillingen Kristi grav høsten 2017. Du kan besøke den til midten av august 2018. Billetten koster 15 dollar og det inkluderer adgang til utstillingen Wild som består av bildene til National Geographic-fotografen Michael Nichols. 

 

Les mer om utstillingen