Vellykket integrering: Trossamfunn er sentrale

 

Konferanse.jpg

FØLE SEG HJEMME:  – Det er viktig å huske på at integrering handler om tilhørighet. Et trossamfunn gir nyankomne tilhørighet, sa forsker Cora Alexa Døving ved HL-senteret under et stort integreringsseminar i Oslo.

 

 

Er religiøse ledere og trossamfunn nøkkelen til vellykket integrering i Norge?

 

Tekst og foto: Hans Rossiné

 

Dette spørsmålet og flere ble stilt under en bredt anlagt integreringskonferanse i Oslo torsdag 25. januar. «Religion og integrering» var temaet for konferansen som for lengst var fullbooket og som fant sted i den store konferansesalen i Hotell Scandic St. Olavs plass. Arrangører var Norges Kristne Råd (NKR) i samarbeid med Islamsk Råd Norge.

 

"Mange innvandrere engasjerer seg i religiøse forsamlinger og disse blir derfor en viktig integreringsarena og inngangsport til storsamfunnet."

Generalsekretær i NKR Knut Refsdal
 
Mer enn kurs

I 2016 hadde 16 prosent av Norges befolkning innvandrerbakgrunn og tallet blir bare større og større.

– God integrering handler om noe mer enn tilrettelegging av norskkurs, arbeid og praktiske forhold.  Mange innvandrere engasjerer seg i religiøse forsamlinger og disse blir derfor en viktig integreringsarena og inngangsport til storsamfunnet, sa generalsekretær Knut Refsdal i NKR.

 
Brobygger-potensial

Forskningsleder og sosiolog Guro Ødegård ved OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) understreket lokale religiøse forsamlingers potensial til å bygge broer i integreringsarbeidet.

– Frivillige organisasjoner og trossamfunn er viktige møteplasser både for den enkelte og for storsamfunnet. De er korporative kanaler og viktige korrektiver til både politikere og demokratiet. Innvandrere som har norske venner og som deltar i frivillig arbeid, og som bygger nye nettverk enten i menigheter eller i idrettsklubber, har dessuten større muligheter til å få jobb, påpekte hun.

 

Frivillighetslandet

Ødegård fastslo at Norge er et frivillighetsland. 61 prosent av Norges befolkning har utført frivillig arbeid for en organisasjon de siste 12 månedene.

– Det som spesielt drar opp disse tallene, er foreldrefrivilligheten i barnas aktiviteter.

Hun mente å observere at våre politikere mer og mer ser frivillige organisasjoner og trossamfunn som sentrale arenaer for integrering. 

– De har et stor potensial til å bygge fellesskap på tvers, sa Guro Ødegård.

 

"Det er viktig å huske på at integrering handler om tilhørighet. Et trossamfunn gir nyankomne tilhørighet."

Forsker Cora Alexa Døving

 

Fristed og tilhørighet

Forsker Cora Alexa Døving ved HL-senteret utfordret dem som mener at religiøse ledere hindrer god integrering.

– Det er viktig å huske på at integrering handler om tilhørighet. Et trossamfunn gir nyankomne tilhørighet. Trossamfunn i seg selv er også et fristed og det betyr ikke at de derved hindrer integrering.  Forskning viser at tilhørighet i et nettverk og trossamfunn bygger broer over til andre nettverk, fortalte hun.

 

Negative europeere

Døving påpekte at religion som fenomen har fått lite fokus i migrasjonsforskningen.

Hun fremholdt også en stor forskjell mellom amerikansk og europeisk migrasjonsforskning. I USA beskrives religion som en bro over til samfunnet. I europeisk forskning er religiøse samfunn snarere en barriere mot samfunnet. Døving mente dette skyldes at amerikansk forskning studerte fellesskapet sett innenfra trossamfunnet, mens europeiske forskere tok utgangspunkt i generell diskrimineringsproblematikk.

Døving understrekte også de religiøse ritualenes betydning for integrasjonen.

– Ritualer betyr at man inviterer andre inn på tvers av gruppetilhørighet. Ritualer er i praksis og i handlinger døråpnere mellom norske institusjoner og minoritetsgrupper. Og de etablerer stedstilhørighet og bygger relasjoner, påpekte hun.

 

Underfortalt integreringsinnsats

De mange foredragene ble etterfulgt av en paneldebatt hvor Tone Trøen (H), leder av Stortingets familie- og kulturkomité, oppfordret trossamfunn til å fortelle mer om bredden i integreringsarbeidet. Hun mente den viktige innsatsen var underfortalt.

– Trossamfunn betyr noe og er også med å introdusere nyankomne for det norske samfunnet, poengterte hun.

KrFs Silje Kvamme Bjørndal understrekte kirkens globale dimensjon.

– Jeg tror svært mange har en erfaring med å være fremmed, alene og komme til et nytt sted og så komme inn i en kirke og føle seg hjemme, sa Bjørndal.