Biskop Bernt ut mot forslag om omskjæringsforbud på Island

 

HUSK MENNESKERETTIGHETENE: Biskop Bernt I. Eidsvig minner islandske alltingsmedlemmer om retten til å utøve utøve sin religion fritt i et brev til den islandske ambassadøren til Norge. Han mener at forslaget om å forby omskjæring av gutter, gir grunn til stor bekymring. 

 

Medlemmer av den islandske nasjonalforsamlingen Alltinget foreslår opptil seks års fengselsstraff for dem som utfører omskjæring av gutter.  Biskop Bernt I. Eidsvig oppfordrer allltingsmedlemmene på det sterkeste om ikke å støtte forslaget.  

 

Tekst: Petter T. Stocke-Nicolaisen
 

Reaksjonene har vært mange – og internasjonale – etter at alltingsmedlemmer fra fem forskjellige partiet har fremmet forslag om forbud mot omskjæring av gutter under 18 år. Omskjæring av jenter har vært forbudt i øystaten siden 2005, men det finnes ingen lovregulering av praksisen på gutter.  Lovforslaget beskriver omskjæring som et "brudd på unge gutters rettigheter" og anbefaler at omskjæring kun kan foretas av "helsemessige årsaker". 

Les mer 

 

Internasjonale reaksjoner

Katolske geistlige over hele verden har reagert mot lovforslaget. Kardinal Reinhard Marx, som leder Commission of the Bishops’ Conferences of the EU (COMECE), sier i en uttalelse at forslaget representerer et "farlig angrep på vår religiøse frihet". Biskop Bernt Eidsvig støtter EU-biskopene og skriver i et brev til den islandske ambassadøren til Norge: "Jeg registrerer forslaget om å kriminalisere omskjæring av gutter med stor bekymring." Han oppfordrer medlemmer av Alltinget på det sterkeste om ikke å støtte lovforslaget. Biskopen viser til Artikkel 9 i Menneskerettighetserklæringen som sier at enhver har frihet til å kunne uttrykke sin religion. Biskop Bernt ber medlemmene av Alltinget om å respektere denne friheten og dermed jøder og muslimers riter. 

Les mer 

 

Les hele biskopens brev 

Her følger biskop Bernts brev til den islandske ambassadør Hermann Ingólfsson i sin helhet og på engelsk: 

 

Your Excellency,

It is with considerable worry that I hear about initiatives to present a proposal to the Icelandic Parliament, Alltinget, regarding criminalization of circumcision of male infants and boys.

The proposal constitutes a grave threat to religious freedom. I therefore urge Members of Alltinget not to cast their votes in support of a ban on this ancient Jewish and Muslim rite.

Regrettably, there seems to be good reason to remind Members of Alltinget that Article 9 in The Human Rights Act includes freedom to exercise religion or belief in worship, teaching, practice and observance. I hence strongly encourage the honourable Members of Parliament to respect The Universal Declaration of Human Rights and consequently refrain from violating the sacred religious acts of Jewish and Muslim citizens of Iceland by imposing a ban on circumcision.

I kindly ask you to consider the presented rationale and to do whatever possible to discourage any initiative to criminalise circumcision of males in Iceland.

  

With respectful regards

yours sincerely

 

+ Bernt Eidsvig Can.Reg.

Roman Catholic Bishop of Oslo