Møt lederen for Kirkens største misjonsorden

P. Heinz Kulüke er generalsuperior for ordenssamfunnet SVD, Kirkens største misjonskongregasjon med aktivitet i nær 90 land og 6000 misjonerende prester. Hele en million frivillige er engasjert i deres verdensomspennende innsats for fred, flyktninger og fattige. – Ikke mist håpet, er p. Heinz budskap til norske troende.

SVD står for Societas Verbi Divini), på norsk: «Guds ords selskap». Misjonkongregasjonen er også kjent ved navnene Verbittene, Steyler Misjonsselskap eller Steyler-misjonærer. Kongregasjonen er tysk, men ble stiftet i Nederland i 1875. Siden den gang har de vokst til å bli en stor organisasjon, med ønske om å hjelpe de som trenger det.

Høsten 2017 ankom to misjonerende SVD prester Norge, p. Anthony Erragudi og p. Piotr Śledź. Generalsuperioren er her for å sjekke at hans medbrødre trives i Norge, og har klart seg gjennom månedene med nordlig vintermørke. 

SVD prestenes virke her i Norge, er hovedsakelig pastoral sjelesorg for polsktalende innvandrere. 

– En av våre spesialiteter er å jobbe med innvandrere, sier p. Heinz. – Dette fordi vi er selv vant til et internasjonalt liv og tverrkulturell dialog. Det er det SVD prestene blir trent til, legger han til.

 

Hør hvilke andre områder misjonkongregasjonen fokuserer på, og hvilket budskap han har til oss her i Norge: