Paven: – Jomfru Maria går sammen med ungdommen på deres pilgrimsferd

 

tcb196fa.jpgBUDSKAP TIL DE UNGE: Pave Frans minnet om at palmesøndag også var Verdensdagen for unge, et viktig skritt frem mot den kommende bispesynoden i oktober. Foto: REUTERS/Tony Gentile

 

Pave Frans minnet oss om at palmesøndag også var Verdensdagen for unge. Han ba om at Jomfru Maria, Guds Mor, måtte ledsage de yngre generasjoner under vandringen mot Den internasjonale verdensungdomsdagen i Panama i januar 2019.

Under angelusbønnen trakk paven frem at Verdensdagen for unge er også et viktig skritt på veien mot bispesynoden i oktober, fordi synodens tema er «Young People, the Faith and Vocational Discernment».

«Jomfru Maria ledsager nye generasjoner på deres trosvandring», sa paven.

På denne vandringen, fortsatte han, «blir vi ledsaget av Jomfru Marias eksempel og intervensjon. Maria, denne unge kvinnen fra Nasaret, som Gud valgte til mor for sin Sønn, hun går sammen med oss og veileder nye generasjoner på vandringen mot tro og brorskap.»

Pave Frans forfulgte dette temaet: «Måtte Maria hjelpe oss alle til å leve Den stille uke som sanne troende. Fra henne lærer vi om indre stillhet, hjertets gjennomborende blikk og troens kjærlighet som gir oss viljekraft til å følge Jesus på veien mot korsfestelsen, en vei som leder oss til oppstandelsens gledesfylte lys.»

 

Les hele pavens budskap til den 33. Verdensdagen for unge HER