Se vinterens foredragsserie Katolsk grovbrød

Gikk du glipp av vinterens foredragsserie Katolsk grovbrød – næring for sultne sjeler i regi av St. Olav domkirkemenighet i Oslo?

Vel fortvil ikke, her kan du se opptak fra noen av foredragkveldene.

Mange føler behov for dypere kunnskap om troen og ønsker å samtale om den. På grunn av dette har St. Olav domkirkemenighet i Oslo inviterte tidligere i år til fem foredrag i serien "Katolsk grovbrød – næring for sultne sjeler.". Temaer de fem kveldene var "Et blikk på Kirken med Pauli øyne", "Å tro med hjerte og hodet", "Livets erfaringer og Salmenes bok", "Fransiskanske perspektiver på økologisk omvendelse og "Kroppens teologi".

 

Første foredragsaften ble holdt 17. januar:

Foredragsholder var p. Pål Bratbak. Tema for foredraget lød "Lydig til døden, ja døden på et kors". Et blikk på Kirken med Pauli øyne.

 

Andre foredragsaften ble holdt 31. januar:

Foredragsholder var sr. Katarina Pajchel. Tema for foredraget lød: "Å tro med hjertet og hodet".

 

Tredje foredragsaften ble holdt 14. februar på askeonsdag:

Foredragsholder var P. Øystein Lund. Tema for foredraget lød: "Fra dypet roper jeg til deg". Livets erfaringer og Salmenes bok.

 

Fjerde foredragsaften ble holdt 28. febrauar:

Foredragsholder var p. Hallvard Hole. Tema for foredraget var: "Fransiskanske perspektiver på økologisk omvendelse".

 

Femte foredragsaften ble holdt 14. mars:

Foredragsholder var Eirik Andvik. Tema for kvelden var "kroppens teologi".