Tre spørsmål og svar om «Gaudete et Exsultate»

 

Se video om pave Frans formaning «Gaudete et Exsultate» («Gled og fryd dere»)

 

Les formaningen her

  

Pave Frans’ apostoliske formaning om hellighet, «Gaudete et Exsultate», ble offentliggjort mandag 9. april. Pave Frans skrev formaningen fordi han ønsker å oppmuntre hver og en av oss til å leve våre liv i hellighet. 

 

1. Hvorfor skrev pave Frans denne formaningen, og hvorfor nå?

– Å hjelpe folk til å leve liv i hellighet er én av Kirkens fremste oppgaver til enhver tid. I vår tid er forståelsen av det å være hellig ofte forvirret av misforståtte eller mystiske tanker om hellighet. Så i «Gaudete et Exsultate» («Gled og fryd dere») formaner pave Frans sine tilhengere til å bli med på en konkret reise som foregår her og nå, i hverdagens små handlinger og ting, og som i stadig større grad kan bli ledet av Guds nåde.  

I «Evangelii Gaudium» talte pave Frans om alle troendes kall til å være troens misjonærer; «Gaudete et Exsultate» handler mer om kjernen i dette kallets oppdrag: Å leve i et forhold til Jesus Kristus. Han, som ikke bare inviterer oss til å leve hellig, men som også gjør oss i stand til det gjennom nåden. Hellighet er for oss alle, ikke bare noeutvalgte få. Hellighet er vårt endemål; det er hva Gud har planlagt for oss, og likevel er det ikke noe skremmende eller overveldende med det, snarere er virker det frigjørende, fordi det lar oss bli det vi egentlig er.  

 

«Pave Frans vil at folk skal vite at de ikke trenger noen spesielle kvalifikasjoner, en bestemt utdannelse eller å avlegge høytidelige løfter for å leve i hellighet.»

 

Hva er nytt med «Gaudete et Exsultate»?

– «Gaudete et Exsultate» er formulert i en annen tone og med et annet trykk enn tidligere dokumenter. For det første er «Gaudete et Exsultate» skrevet personlig og direkte til hver og en av oss, uansett hvor vi måtte befinne oss i livet, uansett hvilken utdannelse vi har eller hvordan vi er skapt. Pave Frans Frans bruker den familiære tiltaleformen «tu» («du» på latinske språk) i entall, som er den formen vi bruker overfor venner og blant våre nærmeste. For dette er pave Frans’ personlige invitasjon til deg om å følge Jesus. For det andre: Formaningen er bevisst utformet i en folkelig leg-stil, fordi målgruppen nettopp er folk flest – som har familie, er i arbeid og som strever på så mange vis for å få endene til å møtes. Pave Frans vil at folk skal vite at de ikke trenger noen spesielle kvalifikasjoner, en bestemt utdannelse eller å avlegge høytidelige løfter for å leve i hellighet. De trenger bare et åpent hjerte og et ønske om å tilbringe mer tid med Herren i bønn og lesning.

Skjermbilde 2018-04-09 kl. 12.21.17.png

VATIKANET, 8. APRIL 2018: "Kjære broder, jeg er glad for å kunne sende deg den nye formaningen«Gaudete et Exsultate». Jeg skrev formaningen for å oppmuntre hver og en av oss til å akseptere kallet til hellighet i vår hverdag. Forenet i vår tro på Kristus, jeg ber deg om ikke å glemme din bønn for meg. Frans." (Forkortet oversettelse.)  

 

«... våre bønners ekthet nettopp vil vises i hvordan vi utvikler oss og i om vi etterhvert handler mer ydmykt og barmhjertig.»

 
Hva skriver pave Frans’ om hva vi faktisk og praktisk kan gjøre for å leve hellig?

– Mye av det pave Frans anbefaler er velkjent for gode katolikker: Sett av tid til bønn, gå til nattverd og skriftemål, ettergå din samvittighet daglig og les evangeliene regelmessig, slik at Jesu liv og våre liv kan bli enda tettere sammenvevet. Pave Frans kobler disse spirituelle aktivitetene og nådefulle handlinger tydelig sammen med hverandre. Faktisk så sier Frans at de to ikke kan skilles fra hverandre og at våre bønners ekthet nettopp vil vises i hvordan vi utvikler oss og i om vi etterhvert handler mer ydmykt og barmhjertig. Pavens ord finner sin klangbunn i Evangeliet etter Matteus, der Jesus tilbyr en tydelig vei til hellighet i Saligprisningene (Matt. 5:3–12). Kapitel 25 gir oss dessuten «ett klart kriterium for vår dom» i endetiden, nemlig hvordan vi møter andres behov, spesielt de fattiges. Hellighet kan ikke oppnås uten at dette kriterium innfris. Å leve hellig forutsetter tro, bønn og handling – de tre kan ikke skilles ad fra hverandre på noe vis.

 

tcba36d4 (1).jpg

FRYDER SEG: Erkebiskop Angelo De Donatis, pavens generalvikar for bispedømmet Roma, presenterte pave Frans' nye formaning «Gaudete et Exsultate» på en pressekonferanse i Vatikanets mediesenter. Foto: REUTERS/Alessandro Bianchi

 

Dokumentet er den tredje apostoliske formaning fra pave Frans' hånd. I 2013 kom  «Evangelii Gaudium» tre år senere udkom  «Amoris Laetitia» (2016).

 

Les formaningen her

 

Les mer om hellighet