Nei til assistert selvmord

 

 

 

tb7f44ec.jpg

PARADOKS: De franske biskopene fremhever det paradoksale i å tillate legeassisterte selvmord i livets siste fase samtidig som landet på andre områder nedlegger betydelige ressurser i aktivt arbeide for å forhindre selvmord. Foto: REUTERS/Regis Duvignau

 

 

Franske biskoper protesterer heftig mot legeassistert selvmord og aktiv dødshjelp.

 

Midt i det som virker å være en tiltagende kampanje for å få legeassistert selvmord akseptert flere steder i verden, gikk 118 katolske biskoper i Frankrike like før påske kraftig ut mot kampanjen, ifølge Catholic News Agency (CNA).

 

Mot dødshjelp

Før påskehelgen rykket biskopene ut med et opprop for bedre behandling av mennesker ved livets avslutning – og mot alle former for aktiv dødshjelp innenfor helsevesenet.

Biskopene fremhever spesielt behovet for ro og refleksjon i livets siste fase, og at spørsmål knyttet til livets slutt blir preget av rolig ettertanke snarere enn styrt av følelser og ytre press.

 

Ja til livet

«Vi vil først og fremst få uttrykke vår fulle og hele medfølelse for våre brødre og søstre ved livets slutt, slik Kirken alltid har gjort. Deres eksistens er et kall: Hva slags medmenneskelighet, hva slags oppmerksomhet og hva slags omtanke skal vi vise de svake og de som lever blant oss?» spør biskopene i oppropet, ifølge CNA.

Oppropet har tittelen: «Livets slutt: ja til betydningen av broderskap» og ble publisert for å motvirke legaliseringen av legeassistert selvmord som nå er på gang i fransk sykehusvesen. Dokumentet hyller videre alle som tilbyr palliativ behandling (behandling som søker å redusere og lindre smerter) og andre behandlingstiltak i livets siste fase.

 

Mangler personell

Biskopene beklager imidlertid at det ikke er utdannet nok sykehuspersonell innenfor området. De mener denne systemsvikten fører til de mange beklagelige kravene om legalisering av ulike former for aktiv dødshjelp. De påpeker at en slik legalisering vil undergrave en lov fra 2016 som slår fast at «alle pasienter skal garanteres en fredfull livsavslutning.»

Videre poengterer de franske biskopene det paradoksale i å tillate legeassisterte selvmord i livets siste fase når nasjonen på andre områder nedlegger betydelige ressurser i aktivt arbeide for å forhindre selvmord.  De mener legeassistert dødshjelp er et brudd på Frankrikes medisinske etikk som tilsier at leger skal utføre deres oppgaver «med respekt for det menneskelige livet, for personen og personens verdighet.»

 

Ikke omsorg

«Å ta liv, selv om det tilsynelatende skjer av barmhjertighet, er ikke på noe vis det samme som behandling og omsorg. Derfor er det viktig å beskytte den medisinske profesjonens grunnleggende læresetninger og kall,» skriver de franske biskopene.

De er videre urolige for tillitsforholdet mellom lege og pasient fremover. De fremholder også at eutanasi, aktiv dødshjelp, ikke kan sees på som et rent selvstendig valg som ikke har noen påvirkning på andre eller konsekvenser for andre. De mener en slik oppfatning er «falsk.» I stedet mener de at samfunnet har et ansvar for at mennesker ikke havner i en slik situasjon hvor de ser selvmord som eneste utvei.

 

Lær av Jesus

De franske biskopene uttrykte videre, ifølge CNA, et ønske om at franske politikere måtte la seg inspirere av Jesu lignelse om Den barmhjertige samaritan. Han lot ikke den skamslåtte mannen ligge på veien og dø, men tok hånd om ham og sørget for at han fikk pleie og omsorgsfull oppmerksomhet. Biskopenes opprop avsluttes med en oppfordring om at Frankrike må bli et land hvor «vi tar mer ansvar for hverandre.»

Ifølge Wikipedia brukes «assistert selvmord» vanligvis i betydningen «legeassistert selvmord», hvor en lege utstyrer en pasient med resept på en dose dødbringende medisin, som pasienten selv inntar. Assistert selvmord er tillatt i Sveits, Tyskland, fem delstater i USA samt i Belgia, Nederland og Luxembourg, der det også er tillatt med eutanasi. Canada tillater både eutanasi og legeassistert selvmord, såkalt «medical aid in dying.»  (Catholic News Agency)