Nei til diktat om kvinneandel

 

IKKE GJENNOMSLAG: APs Hadia Tajik fikk ikke gjennomslag for sitt forslag om å knytte trosstøtte til kvinnekvotering i trossamfunns interne styringsorganer. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

 

Stortinget sa før påske nei til et forslag om å knytte den offentlige støtten til trossamfunn til skjerpede krav om likestilling og integrering.

 

Nærmere bestemt var det et flertall i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, bestående av Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, som stemte ned Arbeiderpartiets og SVs forslag om å kreve en kvinneandel på minst 40 prosent i trossamfunns styringsorganer. Arbeiderpartiets soloforslag om å knytte offentlig støtte til aktivt integreringsarbeid, ble også avvist av flertallet.

 
Nye runder

Selv om komitéflertallet nå før påske sa nei til forslagene om likestillings- og integreringskrav til tros- og livssynssamfunn som mottar offentlig støtte, betyr ikke det at den politiske diskusjonen rundt disse spørsmålene er lagt helt død. Den vil ventelig blusse opp igjen når revisjonen av tros- og livssynsloven og gjennomgangen av tilskuddsordningen kommer opp på Stortingets agenda igjen, formodentlig senere i år.

 

Les hele innstilingen HER