Se påskedagmessen fra Peterskirken

Påskedag er Kirkens gledesdag. En dag feires "med oktav" (lat. octavus = den åttende) når den høytideligholdes inntil den åttende dag (oktavdagen). Dette gjelder for eksempel påskefesten: Påskedag varer i åtte dager ("påskeuken"). Denne praksisen kan skyldes den jødiske skikken med å feire sju dager med usyret brød etter påsken, men den reflekterer trolig også at de kristne var opptatt av å markere de anledningene hvor Kristus viste seg etter oppstandelsen. I denne perioden fikk de som nettopp var opptatt i Kirken, sin siste katekese, eller instruksjon i den troen de nettopp hadde tatt imot.

 

Se påskedagmessen fra Peterskirken: