Kuriereform snart klar

APOSTOLISK KONSTITUSJON: Det foreligger nå et utkast til kuriereformen, startet av pave Frans. Foto: REUTERS/Tony Gentile/NTB Scanpix.

 

Den av pave Frans igangsatte kuriereform nærmer seg sin avslutning.

Det foreligger nå et utkast til en ny ordning, opplyste Vatikanets talsperson, Greg Burke, under et møte nylig. Teksten skal ha blitt diskutert av det ansvarlige Kardinalrådet, K9, det vil si den gruppen av internasjonale rådgivere som paven sammenkalte til et møte i slutten av april.


«Apostolisk konstitusjon»

Det nye dokumentet, også kalt en apostolisk konstitusjon, skal erstatte den nåværende kurieordningen Pastor bonus fra 1988. Pave Frans innledet reformprosessen straks etter at han ble valgt til pave.

Hverken presis tittel eller hele omfanget av den nye kurieordningen er kjent. Pressetalsmann Burke sa at det vil ta enda noe tid før den endelige utformingen er klar, det vil si den teksten kardinalene til slutt skal overlevere paven. Alle emneområdene i dokumentet skal nå gjennom en siste bearbeidelse og revisjon.


Tjenesteorgan

Den nye ordningens tyngdepunkt kommer ventelig til å ligge på kuriens rolle som et tjenesteorgan for paven og de lokale kirkene, og på det sjelesorgeriske aspektet ved kuriens virksomhet.

En annen betoning vil, ifølge Burke, bestå av en nyopprettet seksjon innenfor statssekretariatet som kommer å ha ansvar for kontakten med de pavelige diplomatene og for å tilpasse den sentrale kirkelige forvaltning til Kirkens forkynnelsesoppdrag.

Kardinalrådets neste møte om kuriereformen skal etter alt å dømme finne sted i Roma den 11. til den 13. juni.

(Kathpress)