Ny bok: Les, reis og se selv

 

Gebel El Silsila 2013 - Necropolis and Quarries 2.jpg

PÅ REISE: Forfatter p. Aage Hauken besøker Saqqara i Egypt på én av sine mange Midtøsten-reiser.  – Forhåpentlig vil eventuelle lesere sitte igjen med et ønske om selvsyn – autopsi, som de gamle kalte det, sier han om sin nye boks virkning. Foto: Bergen Egypt Exploration Society

 

Prest, forfatter og organist-komponist dr. theol. Aage Hauken O.P. har samlet sine mange vandringer i Bibelens land mellom to permer. Snart kommer boken «Jerusalems murer» ut på St. Olav forlag.

 

Tekst: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

«Ta med dere både kunnskap og spørsmål når dere skal til Bibelens land», skriver p. Hauken i bokens forord. Og nettopp Bibelens land er den litterære tråd som leseren kan følge gjennom fire velspunnede kapitler: Jerusalems murer; Jesus, Johannes og Jerusalem; Klostre i Judeaørkenen, samt Reisebrev fra Jordan.

– Jeg skrev boken i håp om å øke lesernes interesse for å oppsøke bibelske steder. Det har den til felles med så mange av mine andre bøker – om Hellas, Tyrkia og Italia.  Idag reiser folk mye og det er lett å komme seg hit og dit.  Det troende folk burde benytte seg av denne muligheten for å lære troens verden å kjenne.  Jerusalem står svært sentralt i den kristne tro, som også Roma gjør det. P. Hauken håper at leserne vil sitte igjen med et ønske om selvsyn – autopsi, etter å ha studert boken.

 

«Benoit var en kjempe innen bibelvitenskapen i hans dager.  Jeg ble kjent med ham i Oxford, hvor han kom til bibelske kongresser og lignende.» 

 

En kjempe til guide

P. Hauken kjenner Jerusalem og omegn godt etter å ha frekventert by og land over fire tiår. P. Hauken skriver selv på sin hjemmeside: «Tre studieopphold i Jerusalem satte denne del av Romerriket på mitt antikke verdenskart». Der bor han på Ecole Biblique, Dominikanernes bibelskole i 6 Nablus Road.

Boken har fire kapitler. Ett av dem, Jerusalems murer, går tilbake til ditt studieopphold ved École Biblique i 1979 og 1981. Hvordan påvirket disse årene deg?

– Studieoppholdene i Jerusalem, noen måneder hver gang, fulgte etter mine studier i Oxford.  De ble en helt nødvendig utdypning av det materialet jeg tidligere hadde arbeidet med: GT, NT, Jesu liv, evangeliene, Paulus.

Dominikanerpater Pierre Benoit er én av personene vi blir kjent med i boken. Hvem var han og hvordan ble dere kjent?

– Benoit var en kjempe innen bibelvitenskapen i hans dager.  Jeg ble kjent med ham i Oxford, hvor han kom til bibelske kongresser og lignende.  Han insisterte på at jeg måtte komme og besøke dem i Jerusalem, min interesse i faget var dengang fersk og glødende.  Jeg fikk oppleve ham fra den siden som var hans intime kjennskap til Jerusalem.  Folk flest studerte hans bøker og artikler. En felles lidenskap var kjærligheten til klassisk musikk.

P. Hauken har dedisert boken til sin venn og veileder Benoit; på en av bokens første sider står å lese «Pater Pierre Benoit O.P. in memoriam».

Du lærte åpenbart mye av ham og andre gjennom dine opphold i Jerusalem. Hvilken betydning har det hatt for din forståelse av byen – og ditt forhold til den?

– Bøker om Jerusalem er vel og bra.  Men å få en førstehåndsinnføring av den som kunne dette best, var et privilegium.  Han åpnet mine øyne for tusen forskjellige fakta om byen og om Jesu liv der.

 

«For å få noe ut av et opphold i Israel, er det viktig å bevege seg mye omkring.»  

 
Ingen grunn til engstelse

P. Hauken har opplevd Jerusalem flere ganger og over mange år, helt fra slutten av 70-tallet til nå. Mye har endret seg gjennom årenes løp, men det han vil trekke frem er hvordan arkeologien har gjort stadig flere interessante fremstøt. Mange steder som før var stengt for publikum, er nå gjort tilgjengelig.

– Dette gjelder for eksempel tempelmuren, Herodes’ palass, brente hus fra beleiringen, gamle gjennomfartsårer og vanntilførselen, forteller p. Hauken.

Du skriver at stadig flere nordmenn reiser på ferie til utlandet – og det stemmer. På hvilken måte mener du at mer kunnskap om reisemålene vil virke inn på opplevelsene deres?

– Jeg håper selvsagt at folks reisevaner kan påvirkes av bibelhistoriske og kulturhistoriske interesser.  I over ti år har jeg guidet grupper fra Norge i Roma, og her har jeg sett hvordan forskjellige interesser sammenfaller.  Det samme burde være tilfellet med Bibelens land.

Det er populært å reise til Det hellige land også for norske katolikker. Hva er ditt beste reiseråd for at man virkelig skal få noe ut av turen?

– For å få noe ut av et opphold i Israel, er det viktig å bevege seg mye omkring.  Landskapet er pepret med bibelske steder og det er lett å komme frem.  Striden mellom israelere og palestinere berører ikke turistene så man behøver ikke engste seg unødig etter å ha sett voldsreportasjer på TV, sier p. Hauken før han med et smil legger til:

– Alle reisende bør selvsagt ha min bok med seg, samt gi seg tid til et besøk i Jordan. Jakten på Guds gull bør dog overlates til spesialister.

 

Bilder fra boken

Skjermbilde 2018-05-07 kl. 12.31.01.png

FORTID: Tempelhøyden sett fra sydvest 11. februar 1934. Foto: Walter Mittelholzer | www.deutschefotothek.de | commons.wikimedia.org

 

Skjermbilde 2018-05-07 kl. 12.29.52.png

NÅTID: Tempelhøyden sett sydfra i nyere tid. Legg spesielt merke til området utenfor sydmuren som i dag fremstår svært endret etter flere arkeologiske utgravninger (se forrige side for å sammenligne). Foto: Andrew Shiva | CC BY-SA 4.0 | commons.wikimedia.org

 

 

Det fjerde evangeliums problem

I bokens andre kapittel Jesus, Johannes og Jerusalem skriver du om Det fjerde evangelium, evangeliet etter Johannes, fordi handlingen hovedsakelig skjer i Jerusalem. Her er gåten om «disippelen som Jesus elsket» sentral for deg.  Hvorfor?

– Gåten rundt identiteten til forfatteren av det fjerde evangelium har vært sentral i mitt studieliv, fordi jeg underviste i dette materialet i Roma – og fordi det har skjedd vesentlige endringer innen det faglige miljø når det kommer til Johannes.  Siden jeg skrev bokens annet kapitel, tror jeg at jeg er kommet nærmere en løsning på mysteriet – en navngitt løsning.   Jeg har begynt på en bok om dette evangelium alene.  Forhåpentlig vil den kunne avsløre hva jeg her mener.

Du skriver at «Det fjerde evangelium er i løpet av de siste to hundre årene blitt sett på som en teologisk parafrase, en slags mystisk meditasjon, i verste fall et kjettersk skriv – en avsporing, kort sagt. Tenk om det forholder seg omvendt?» Hva tror du? Forholder det seg omvendt? Hvilken betydning vil det i så fall ha?

 – Ja – idag tror jeg det forholder seg omvendt: at dette siste evangeliet faktisk er det første, fordi det er en øyenvitneberetning, og at det er det mest historiske.  Teologien er av det geniale slaget, og den er mer jødisk enn tidligere antatt. Dette har ant meg lenge (og andre med meg), men slikt tar tid å modnes og klargjøres.  Klemens av Alexandria kalte Johannesevangeliet «det åndelige evangelium», og dette ga skrivet en dårlig start i vitenskapelig forstand.  Jeg ville heller tro at det er de andre tre evangelistene som parafraserer og fantaserer. Uansett: At vi har en øyenvitneberetning om Jesus fra én av hans aller nærmeste er, tror jeg, det mest sensasjonelle i verdenslitteraturen.  Intet mindre.

Boken ankommer bokhandelen enten i slutten av uke 19 eller i begynnelsen av uke 20. Boken selges allerede i St. Olav bokhandels nettbutikk. 

 

Skjermbilde 2018-05-07 kl. 13.07.50.pngOm boken

 

 

 

 

 

Om p. Aage HaukenEl Minya - Tombs - 2014.jpg

 • Dr. theol. og statsstipendiat
 • Født 2. september 1947 i Bergen
 • Presteviet 25. april 1976 i Oslo av biskop John Willem Gran O.C.S.O. av Oslo
 • Virker nå som kapellan for St. Franciskus Xaverius-søstrene på Voss
 • P. Hauken er faglitterær forfatter, skjønnlitterær forfatter og organist-komponist 
 • Har utgitt 17 bøker og komponert 30 opus for orgel, harmonium og klaver, samt sanger
 • Har levd mye av sitt liv utenfor Norge (Oxford, Jerusalem, Roma)
 • Utdannet fra universitetene i Bergen, Oslo og Oxford
 • I Oxford studerte han teologi i seks år (Blackfriars og St. Johns College), hvor han tok et Diploma in Theology (1975) og begynte et doktorat (Bachelor of Divinity) som ikke er fullført 
 • P. Haukens faglitterære forfatterskap er todelt: historisk teologi og generell teologi. Hittil er 10 bind publisert
 • Har publisert 6 skjønnlitterære romaner, 20 novelletter og en antologi
 • P. Haukens kjærligheten til dyr har gitt seg utslag i aktivt hundehold og arbeid med dyreteologi