Pave-besøk til Kirkenes Verdensråd markerer milepæl i det økumeniske arbeidet

 

tcd8b457.jpg

LANSERTE LOGO: Verdensrådets generalsekretær dr.theol. Olav Fykse Tveit og fr. Andrzej Choromański i Det pavelige råd for fremme av kristen enhet presenterte pilegrimsferdens logo. Foto: REUTERS / Denis Balibouse

 

På en pressekonferanse i Genève offentliggjorde representanter for Vatikanet og Kirkenes Verdensråd detaljer for pave Frans’ kommende økumeniske pilegrimsferd til det globale kristne fellesskapet.

 

Tekst: Philippa Hitchen, Vatican News 

 

Pave Frans’ kommende besøk til Kirkenes Verdensråd vil gi et sterkt signal til det internasjonale samfunn om at tillit og samarbeid kan være sterkere enn skiller skapt av historiske konflikter eller religiøs identitet.

Det var budskapet på pressekonferansen som også gav detaljert informasjon om den økumeniske pilegrimsferden som paven vil foreta til Kirkenes Verdensråd 21. juni for a feire organisasjonens 70-årsjubileum.

Besøket, som også vil inkludere et møte med presidenten for Konføderasjonen Sveits og en messe i den lokale sveitsiske menigheten, utgjør en historisk milepæl i forholdet mellom Kirkenes Verdensråd og Kirken, ifølge Verdensrådets generalsekretær dr.theol. Olav Fykse Tveit. Han fortalte de tilstedeværende journalistene at besøket vil sende en tydelig beskjed til kirkene, men også til det videre globale fellesskap:

– Et budskap om at det er mulig å skape relasjoner basert på tillit, samarbeid og sågar kjærlighet til tross for historiske konflikter og hendelser, slik at vi bygger bro over forskjellige religiøse overbevisninger og praksiser. Det er mulig å ha videre horisonter enn vår kirke og vårt folk.

Fykse Tveit mener at det er mulig å dele en visjon, basert på vår kristne tro, som bringer oss sammen og gjør det mulig for oss å gjøre ting i fellesskap. Ett av prinsippene for den økumeniske bevegelsen er at «vi bør gjøre sammen det vi kan gjøre sammen», det er det vi manifesterer gjennom dette besøket, fortalte han.

 

Lanserte pilegrimsferdens logo

Generalsekretær dr. theol. Fykse Tveit presenterte pilegrimsreisens logo sammen med fr. Andrzej Choromański i Det pavelige råd for fremme av kristen enhet.  Den forestiller en båt med kors til mast som seiler på opprørt hav. Logoen symboliserer ønsket om at kristne skal reise sammen i sin søken etter rettferdighet og fred i verden.  

Fr. Andrzej innledet om Den katolske kirke og Verdensrådets 50-årige samarbeidshistorie, selv om Kirken ikke ennå er blitt et fullverdig medlem av praktiske og teologiske årsaker.

– Det er ikke umulig å se for seg at Den katolske kirke en gang i fremtiden vil tre inn som fullverdig medlem, men jeg tror ikke at det er et spørsmål som noen av sidene tar opp for tiden. Vi har en rik tradisjon for samarbeid og vi deltar, selv om vi ikke er et fullverdig medlem, i flere av Verdensrådets kommisjoner.

 

Dialogens by

Den lokale katolske biskopen Charles Morerod talte om Genèves betydning som dialogens by, ikke minst på grunn av flere FN-institusjoners tilstedeværelse, i tillegg til Kirkenes Verdensråd. Mens forholdet mellom katolikker og protestantiske kirker er godt, sa han, kommer paven for å minne oss på at dialog, åpenhet og økumenisme fortsatt er en prioritet for det katolske fellesskap.

– Idag er det flere ikke-troende enn troende i Genève. I en slik sekularisert kontekst er en forent pilegrimsferd, der vi vandrer, ber og arbeider sammen, relevant og aktuelt for alle kirker, i Sveits og utlandet, sa han.