Paven maner til respekt for menneskelivet


tc7ac1e2.jpg

VELSIGNELSE: Pave Frans velsigner et barn under et besøk til Bambino Gesu Pediatric Hospital of Polidoro, Roma, i 2018. Foto: Osservatore Romano / REUTERS 

 

 

Pave Frans talte mandag til en forsamling representanter for Verdensføderasjonen av katolske legeforeninger (World Federation of the Catholic Medical Associations, FIAMC) foran deres femogtyvende verdenskongress.

 

Tekst: Robin Gomes, Vatican News


Mandag 28. mai formante pave Frans katolske leger til fortsatt å være faste i troen og standhaftig i deres forpliktelser til å spre og stå for Kirkens livsvern-lære. Bare på denne måten kan livet i, sin helt konkrete betydning, vernes, uansett hvor svakt, forsvarsløst, underutviklet eller mangelfullt det måtte være.

Pave Frans kom med formaningen til 22 representanter for FIAMC foran deres nært forestående femogtyvende verdenskongress. I år avholdes den i Kroatias hovedstad Zagreb fra 30. mai til 2. juni. «Livets ukrenkelighet og den medisinske professjon fra ‘Humanae Vitae’ til ‘Laudato Si’» er kongressens tema.

«Tendensen til å forringe den sykes verd og redusere ham til en maskin som kan bli reparert, uten respekt for moralske prinsipper, ved å utnytte de svakeste, og ignorere alle hensyn som ikke korrespondere med effektivitetens ideologi, må bli møtt med motstand.»

Pave Frans 

 

Retten til liv vs. profitt

Paven poengterte at selv feltene medisin og helse ikke er blitt spart for det han kalte et «teknokratisk kultur-paradigme». I dette uttrykket legger paven en grenseløs beundring for menneskets makt og en praktisk relativisme, hvor alt blir irrelevant dersom det ikke tjener ens egeninteresse.

I denne situasjonen, sa paven, er katolske leger «kallet til å bekrefte at det sentrale ved den syke, er at han eller hun er et menneske med ukrenkelige rettigheter, og fremst blant disse er retten til liv».

– Tendensen til å forringe den sykes verd og redusere ham til en maskin som kan bli reparert, uten respekt for moralske prinsipper, ved å utnytte de svakeste, og ignorere alle hensyn som ikke korrespondere med effektivitetens ideologi, må bli møtt med motstand, understreket paven.

 

Humanisering av medisinen

Den hellige far kalte legene til et forsvar av den sykes personlige dimensjoner, og sa at nettopp dét er essensielt for å humanisere eller menneskeliggjøre medisinen, også med tanke på en «human økologi».

Han formanet leger, både i deres respektive hjemland og på et internasjonalt nivå, til ikke bare å involvere seg i sine begrensede fag-sirkler, men til å engasjere seg i debatter om lovgivning og følsomme etiske dilemmaer. Han nevnte flere eksempler, slik som abort/livsvern, livets siste fase og genmedisin.

Pave Frans oppfordret dem til å tenke på «forsvaret av leger og andre helsemedarbeideres samvittighetsfrihet». Han sa:

– Det er ikke akseptabelt at deres rolle simpelthen blir redusert til å utføre den sykes vilje og helsesystemets oppgaver.

Paven fortsatte med å si at det idag er nødvendig og maktpåliggende at den katolske lege kan kjennes igjen på sin «karakter av umiskjennelig klarhet». Det er et tydelig personlig vitnesbyrd som også setter et eksempel for andre.