Utnevnelser i Oslo katolske bispedømme

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg av Oslo offentliggjør med dette at:

P. Nikolas Goryczka O.F.M. er med virkning fra den 15. april 2018 gjenutnevnt til kapellan ved Lunden kloster. Utnevnelsen har en virkning til 31. juli 2019.

P. Myron Kuspys er med virkning fra den 9. mai 2018 utnevnt til kapellan i St. Hallvard menighet i Oslo (50%) og ansvar for ukrainsk sjelesorg (50%).