Jachimowicz-saken: Full seier i Høyesterett

 

Kat 2.jpg

VANT: Sauherad kommunes oppsigelse av lege Katarzyna Jachimowicz er kjent ugylding av Høyesterett. Kommunen må også dekke hennes sakskostnader samt betale erstatning for tapt arbeidsinntekt. 

 

Den polske legen Katarzyna Jachimowicz vant i saken mot Sauherad kommune i Høyesterett. Oppsigelsen av henne er kjent ugyldig. – Vi er strålende fornøyd med full seier og at anken fra Sauherad kommune ble forkastet, sier Jachimowicz advokat, Håkon Bleken.

 

Han skal nå lese hele dommen før han kommenterer den ytterligere. Men en lang vei i kampen for samvittighetsfriheten er nå kronet med seier.

Biskop Bernt I. Eidsvig har fulgt saken og gleder seg over utfallet: – Dette er en god melding. Det viser at legers samvittighet må respekteres i vårt helsevesen og at kristne leger også kan være fastleger.  Jeg gratulerer Katarzyna Jachimowicz og hennes advokat Håkon Bleken med utfallet.  

 

Glad og lettet

– Jeg er veldig glad og lettet. Jeg håper at denne saken gjør at menneskerettighetene nå blir fulgt i Norge, sier en glad Katarzyna Jachimowicz til katolsk.no.

Jachimowicz-saken gjelder oppsigelse av en fastlegeavtale fordi legen Jachimowicz av samvittighetsgrunner ikke ønsket å sette inn spiral som prevensjonsmiddel. Hun ble på denne bakgrunn sagt opp av Sauherad kommune.

 
2,5 millioner

Jachimowicz tok ut stevning mot sin tidligere arbeidsgiver i juli 2016, men tapte saken i tingretten. Hun anket saken til Agder lagmannsrett og vant der mot kommunen. Sauherad kommune anket dommen til Høyesterett, som nå har avsagt dom med full seier til Jachimowicz.

Høyesterett forkaster Sauherad kommunes anke. Sauherad kommune er erstatningsansvarlig for tap påført Katarzyna Jachimowicz som følge av oppsigelse datert 3. desember 2015. I sakskostnader for tingrett, lagmannsrett og Høyesterett må Sauherad kommune betale til Katarzyna Jachimowicz 2,5 millioner kroner innen to uker fra forkynnelsen av dommen. Torsdagens dom fastsetter ikke noen størrelse på erstatningsbeløpet. 

  • Les hele dommen her

 

Les mer om saken