Kardinal Woelki: Ingen kommunion for ikke-katolske ektefeller

Köln, 17.11.2018 (KI/KAP) – Erkebiskopen av Köln i Tyskland (2014-), kardinal Rainer Maria Woelki (62), har stadfestet sitt syn på spørsmålet om kommunion for katolikkers ikke-katolske ektefeller. Den smerten som dette forårsaker for ektepar av forskjellig konfesjon, er «en bitter konsekvens av den uheldige splittelsen som fortsatt eksisterer i kristenheten», sa Woelki lørdag den 17. november. «Hvis man likevel skulle motta kommunion sammen, ville man bare liturgisk simulere det ennå ikke bestående kirkefellesskapet, noe som neppe ville være redelig», uttalte kardinalen.

Kirkerettslig er mottakelse av kommunion for protestantiske kristne bare mulig i enkelttilfeller, for eksempel i livsfare eller i en alvorlig åndelig nødssituasjon. Woelki sier at slike situasjoner oftest vil oppstå ved forfølgelse, krig eller fangenskap. «Konfesjonsblandete ekteskap hører ikke med blant slike». Vatikanet har kunngjort en klargjøring av dette spørsmålet, hvor de vil angi de rettslige rammene som en bispedømmebiskop må holde seg innenfor når han gir regler for sitt bispedømme. «Inntil da gjelder den nåværende ordningen, som har verdensomspennende gyldighet, i erkebispedømmet Köln», understreket kardinalen.

I februar 2018 vedtok den tyske bispekonferansen med ¾ flertall en «håndsrekning», som sier at ikke-katolske ektefeller i enkelttilfeller kan motta kommunion under bestemte forutsetninger. Etter intense diskusjoner, også med Roma, vedtok de å offentliggjøre teksten som en «orienteringshjelp» og ikke som et forpliktende dokument. Dermed avgjør hver enkelt biskop hvordan dette spørsmålet konkret skal løses i sitt bispedømme. Også pave Frans understreker at den enkelte bispedømmebiskops ansvar er avgjørende.

Kardinal Woelki er en av de syv biskopene som i vår henvendte seg til Roma og ba om en klargjøring. Avgjørende er en formålstjenlig hjelp for ektepar av ulik konfesjon, understreker kardinalen. «Hvis den misforståelsen oppstår at man gjennom en subjektiv samvittighetsavgjørelse kan gjenopprette det fullstendige kirkelige fellesskap som kommer til uttrykk ved en felles mottakelse av kommunionen, bringer det oss ikke noen økumenisk nytte, men heller en fiasko».

Kardinalen oppfordrer alle som virker i sjelesorgen, fortsatt ikke overlate de ekteparene dette gjelder til seg selv. Det trengs både sjelesørgeriske samtaler og forklaringer av den kirkelige ordning.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)