Enda et hyggelig og nyttig prestemøte på Mariaholm

Prestene i OKB.jpg 

SAMLES: Prestene i Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift møtes årlig til prestemøte på Mariaholm.

 

Prestemøtet gikk av stabelen denne uken. Møtet for prestene i Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift tok sted på Mariaholm fra mandag 30. september til torsdag 3. oktober. Som alltid var det hyggelig å treffe venner/kollegaer.

 

Tekst: P. Oddvar Moi

 

Vi er ca. 60 prester og flere av oss ser hverandre ikke så ofte. Selv var det 21. gang jeg var med på møtet, for jeg ble diakonviet under dette møtet i 1999. Den eldste presten som var der, p. Jo Neve, har deltatt på møtet nesten hvert eneste år siden 1969. Vi ber tidebønner og feirer messen sammen, spiser svært god mat og har hyggelige og lange sosiale samlinger hver kveld i Mariaholms røde og grønne stuer.

 

Ny biskop-prelat 

I år var det svært spesielt at navnet på den nye biskopen i Trondheim skulle kunngjøres tirsdag kl. 12. Da var vi alle samlet i foredragssalen og så på en video-overføring av det som skjedde i St. Olav domkirke i Trondheim. Vi var ganske spente på hvem som ville bli utnevnt, og da vi hørte navnet abbed Erik Varden, gikk det en fornøyd hvisken/sukk gjennom forsamlingen. Flere sa etterpå at dette var den minst overraskende utnevnelsen de kunne tenke seg, og de har forventninger til at Varden kan lede Trondheim stift på en utmerket måte og også få betydning for resten av Norge.

 

Variert program 

Programmet for disse møtene er ikke veldig tett, men på tirsdagen i år hadde vi flere temaer der tre dyktige kvinner fra OKBs administrasjon kom for å informere oss. De tok opp temaer som bispedømmets økonomi, status for tilbakebetaling av stats- og kommunetilskudd, vedlikehold av bygninger og nybygg, forsikring og pensjon, og vi tok under møtet også opp spørsmål om prestelønninger og bruk at arbeidsgivers bil

Onsdag formiddag kom Henning Laugerud og snakket om «Kristendommen i Norge i middelalderen». Det var veldig interessant å høre på ham og i samtalen etter foredraget ble det også tatt opp andre spørsmål om reformasjonen, motreformasjonen og katolsk liv etter reformasjonen. Onsdag ettermiddag tok vi opp flere praktiske spørsmål, og torsdag formiddag var i år i sin helhet viet Caritas. Generalsekretær Martha R. Skretteberg og Alexander Golding hadde tatt turen ned til Mariaholm og informerte oss grundig og inspirerende om Cartitas’ arbeid både i Norge og i andre deler av verden.

 

Tre messer

De tre messene vi feirer sammen under prestemøtet har i mange år hatt samme opplegg; den første messen feires av årets nyviede prest (i år var dette p. Peter Hai Duy Nguyen), messe nummer to feires av årets jubilerende prester (i år var det p. Joseph Lam Cong Luong, p. Piotr Pisarek og p. Cruf Climaco som ble presteviet for 25 år siden) og messen torsdag morgen feires av biskopen for Norges avdøde biskoper, prester og diakoner (og vi husker alltid spesielt dem som døde siste år, i år var dette p. Wilhelm Hertman og p. Olav Müller).

 

Alt i alt var det enda et hyggelig og nyttig prestemøte på Mariaholm.