St. Paul menighet i Bergen med optimisme mot fremtiden

DSC_5139.JPG

MENIGHETENS FREMTID: Hvilke ønsker har dere for menigheten i årene som kommer, var ett av spørsmålene som ble diskutert under seminaret som ble holdt i St. Paul menighet i Bergen.

 

Over åtti menighetsmedlemmer fra Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane møtte opp på St. Paul skole lørdag 28. september. Det skulle holdes seminar om menighetens fremtid. Biskop Bernt Eidsvig gledet seg over initiativet, og håper at arrangementet kan være til inspirasjon for andre. – Planer må utarbeides lokalt, og – når det er nødvendig – bearbeides sentralt, sier Biskop Eidsvig. 

 

Tekst: Ewa Bivand/katolsk.no. Foto: Hoang Van Nguyen

 

St. Paul menighet har femdoblet antall medlemmer i løpet av de siste tyve årene. Antallet har gått fra under 4000 i år 2000 til nesten 20 000 idag. Menigheten omfatter nesten hele Hordaland og Sogn og Fjordane, der de i tillegg til sin egen sognekirke, leier kirker og bedehus for å gi menighetens medlemmer et messetilbud.

Over 16 000 katolikker bor i Bergen og nabokommunene. Mange kommer til St. Paul kirke og til klosteret på Marias Minde for å delta i messen, katekese og andre aktiviteter. Det er fullt på søndager med rundt 9 – 10 messer. Det er plassmangel, selv om menigheten låner lokaler fra St. Paul skole og fra søstrene på Marias Minde.

Det er en veldig aktiv og aldersmessig ung menighet med medlemmer fra hele verden.

 

Utfordringer og muligheter

Menighetens område er stort, og folk på vestlandet bor spredt.

Situasjonen utenfor Bergen–området, Sogn og Fjordane og Voss er vanskelig. Det er ikke mulig å betjene alle som bor spredt over store områder, og siden de fleste er polakker og mye av det pastorale arbeid gjøres på polsk, har alle de andre – og menigheten – en større utfordring.

Menigheten har også en voksende andel medlemmer som er født i Norge.

tn_DSC_5155.jpg

UNGT ENGASJEMENT: De unge imponerte med modenhet, fokus på tro, fellesskap og ansvar for Kirken under seminaret.

 

Det er altså mange utfordringer og muligheter å ta fatt på. Menighetsrådet ønsket med dette å høre direkte fra menighetens medlemmer om hva de ønsker av menigheten, for så å kunne kartlegge hvordan de på best mulig måte kan organisere menighetens virke videre i årene som kommer. 

Til dette arbeidet ble det laget en elektronisk spørreundersøkelse, som menighetsmedlemmene har kunnet svare på, og deretter invitert til et eget seminar. Det ble holdt lørdag 28. september.

 

Ikke for pessimister

Menighetsrådet inviterte først og fremst unge representanter fra forskjellige grupper, både de nasjonale gruppene, ministrantlaget, BUK og Fides-studentlaget. Biskop Bernt Eidsvig, sognepresten og alle prester bosatt i Bergen var til stede. Også representanter fra Sogn og Fjordane og Voss kom til seminaret.

– Det å drive kirke, er ikke for pessimister, sa biskop Eidsvig.

Og det var klart at det ikke var pessimister som møtte opp på lørdag. Troen på at «Gud finnes og setter oss i bevegelse, bringer liv og frelse» var synlig. Engasjement og begeistring for fellesskapet i St. Paul menighet var dominerende.

 

tn_DSC_5140.jpg

FULLSATT SAL: Biskopen oppfordret menigheten til å formulere noen ønsker for fremtiden, men disse bør være realistiske. Ikke kun ønsketenkning.


Katolikk i Norge idag

I første delen av seminaret presenterte menighetsrådslederen dagens status quo. Deretter delte biskop Bernt Eidsvig sine refleksjoner om Den katolske kirkes situasjon i dag, både i Norge og i verden. Biskopen oppfordret menigheten til å formulere noen ønsker for fremtiden, men ha in mente at man må tenke realistisk. Og først og fremst å be om preste- og ordenskall.

Norges Unge Katolikkers generalsekretær Stephen Trotter snakket om arbeid i katolske menigheter, arbeid hvor sjelesorg, ressurser og respekt er viktige elementer. Tre av menighetens medlemmer – Thu Nguyen, Johannes Achen og Konrad Tywoniuk (på vegne av tre unge foreldrepar) delte sine refleksjoner om det å være katolikk i Norge og St. Paul menighet. Dette, og resultater fra spørreundersøkelsen som ble gjennomført i juni, var bakgrunn og inspirasjon for gruppearbeidet. Prosessen resulterte i mange forslag til forbedring, fra mer og bedre informasjon til behov for voksenkatekese på norsk for foreldre og aktiviteter for familie og barn.


20190928_151224.jpg

GRUPPEARBEID: Gruppearbeid på seminaret resulterte i mange forslag til forbedring.

 

Grunn til optimisme

Vi gjør mye, men mye mer kan gjøres. Lokalt mesterskap i ministrering, felles korsang og idrettsstevne, ble nevnt. Å holde balansen mellom det felles-norske og det særegne, er en utfordring. I fremtiden trenger vi flere katolikker som engasjerer seg i menigheten, som «står på to ben», slik som de unge deltagere på seminaret. 

Vi vet ikke hvordan blir det om 15 år – hvor mange som utvandrer, hvor mange nye kommer til, hvor mange flytter og hvor mange forlater Kirken. Men de unges engasjement under seminaret gir oss grunn til optimisme.

 

Bli bedre kjent med St. Paul menighet: 

 

Les på polsk