Trondheim Stift – Midt-Norge: Bispevielsen utsatt

 

Biskop-elekt Varden sykmeldt

IMG_1884.jpeg

FORTSETTER: – Vi vet ennå ikke når bispevielse og overtagelse av stiftet kan skje, det er et medisinsk spørsmål. I mellomtiden vil vi ivareta biskop-elekt Erik Varden på best mulig måte, sier biskop Bernt Eidsvig. Han fortsetter inntil videre som apostolisk administrator for Trondheim stift. Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

Vigslingen av Erik Varden som ny biskop av Trondheim stift, som skulle funnet sted i Nidarosdomen den 4. januar 2020, er utsatt på ubestemt tid. I et brev til de troende i Trondheim stift, skriver biskop-elekt Erik Varden at forklaringen er hans helsetilstand og at han har «fått instruks om å følge legens råd og bruke tid på å komme til hektene.»
Les brevet i sin helhet under saken. Read letter from The Very Reverend Father Erik Varden below.

 

1. oktober i år at ble det kunngjort at abbed Erik Varden var utnevnt av pave Frans til biskop av Trondheim Stift, som etterfølger til apostolisk administrator mgr. Bernt I. Eidsvig Can.Reg. Men den planlagte vigslingen av den nye biskopen lørdag 4. januar 2020 blir nå utsatt på ubestemt tid. Eidsvig fortsetter inntil videre som apostolisk administrator for Trondheim stift. 

 

Erkebiskop James Patrick Green (bilde t.h.), apostolisk nuntius til Norge, meddeler:e89d01f5-408a-45b1-9212-791431e8e137.jpg

«Abbed Erik Varden, nylig valgt til biskop-prelat av Trondheim, trenger av helsemessige grunner – og efter legenes anbefaling – en hvileperiode.

Den Hellige Far har lyttet til legenes anbefaling og har bestemt at bispevielsen utsettes. Han innvilger Abbed Varden noen måneders hvileperiode, idet han håper Abbed Varden snart vil bli frisk igjen.»

English / engelsk:

Archbishop James Patrick Green (bilde t.h.), Apostolic Nuncio to Norway announces: 

"The Very Reverend Father Erik Varden, newly elected Bishop Prelate of Trondheim, for reasons of health, and following the directions of his doctors, needs to take a period of rest.
The Holy Father, taking this and the medical recommendations into account, has decided to suspend the episcopal consecration for now.
He grants Father Varden a period of rest for several months, awaiting a hoped-for recovery."

 

Trist nyhet

– Dette er en trist nyhet, først og fremst for den nyutnevnte biskop som sliter med sin helse, men også for stiftet og menighetene og de mange som har gledet seg over utnevnelsen. Bispevielsen vil nå altså ikke finne sted i januar, men jeg ser frem til et nært og godt samarbeid med den nye biskopen når den tid kommer. Jeg lover å vente tålmodig. Kjenner jeg ham rett, bruker han de neste månedene på en forstandig rekonvalesens. Vi vet ennå ikke når bispevielse og overtagelse av stiftet kan skje, det er et medisinsk spørsmål. I mellomtiden vil vi ivareta biskop-elekt Erik Varden på best mulig måte. Jeg vil be ekstra for ham i hver messe, slik jeg vet mange troende vil be for at han gjenvinner helse, kraft og styrke, sier biskop av Oslo og apostolisk administrator til Trondheim stift – Midt-Norge Bernt Eidsvig til katolsk.no.

 

TAKKNEMLIG: Vi er takknemlig for biskop Eidsvigs vedvarende hyrdetjeneste,
sier generalvikar i Trondheim Stift, p. Ole Martin Stamnestrø. Foto: Kathrine Låver 

Ber for hans helse0a513f00-2a55-4984-a330-a50c54f54081.jpg

Også Trondheim Stift beklager den triste beskjeden. Der var forberedelsene til bispevielsen i Nidarosdomen godt igang.

– Utnevnelsen av Dom Erik Varden ble tatt imot med begeistring og dyp takknemlighet i Stiftet. Vi hadde gledet oss til å motta ham her i Trondhjem tidlig i januar, og nyheten om utsettelsen av bispevielsen fyller oss naturlig nok med bedrøvelse. Men våre tanker går først og fremst til vår biskop-elekt, og vi ber for hans helse, sier generalvikar i Trondheim Stift, p. Ole Martin Stamnestrø.

 

Viss usikkerhet

– Hva blir konsekvensene av utsettelsen?

– Konsekvensene er at Stiftet fortsatt må leve med en viss grad av usikkerhet. Samtidig er vi takknemlig for vår apostoliske administrator biskop Eidsvigs vedvarende hyrdetjeneste. I menighetene går dog livet sin vante gang.

Vet vi noe om når bispevielsen vil finne sted?

– Nei, det er for tidlig å si noe om når bispevielsen vil finne sted, sier p. Stamnestrø.

 

Brev til prester, ordensfolk og de troende i Trondheim stift – Midt-Norge

Norsk

Kjære prester, ordensfolk og legfolk i Trondheim Stift!

Ugjerne belemrer jeg andre med opplysninger om min helsetilstand; men jeg er blitt gjenstand for en offentlig utnevnelse og innser at den innsnevrer privatsfæren.

Min helse har i det siste par år vært noe vaklende. Store oppgaver har satt sine spor. Jeg er blitt mer og mer sliten, uten særlig anledning til å gjøre noe med det. Dagen etter utnevnelsen til Trondheim hadde jeg, slik falt det seg, en avtale hos lege til grundig undersøkelse. Jeg hadde fått 48 timer til å gi mitt svar. Jeg ønsket å møte Kirkens kall lydig, derfor tenkte meg dette som et forsyn: legen ville gi meg et objektivt kriterium.

Jeg tok ikke tilstrekkelig på alvor diagnosen jeg fikk, som pekte mot en form for utmattelse. Man regner jo med at det helst går bra hvis man anstrenger seg litt ekstra, og dertil kanskje får noen netter med åtte timers søvn. Det var overmodig av meg å tenke slik, det ser jeg nå.

Jeg var uvel da jeg ankom Trondheim den 3. november. I dagene som fulgte, trakk kroppen stadig sterkere i nødbremsen. 13. november så jeg meg nødt til å skrive til Nuntius. Jeg opplevde å bli lyttet til og hørt med stor forståelse. Jeg har fått instruks om å følge legens råd og bruke tid på å komme til hektene. Følgelig blir bispevielsen i Trondheim utsatt enn så lenge.

Den hellige Far har vist meg tillit ved sin utnevnelse og hjertelig forståelse ved å gi meg tid til å bli bedre. For begge deler er jeg svært takknemlig.

Jeg skjønner at nyheten vil skuffe mange; også at den skaper praktiske vansker, med forberedelser i full sving. Jeg beklager dette, og skulle gjerne ha gjort noe virksomt for dere! Men det eneste jeg kan by dere her og nå er erkjennelsen av min egen begrensning, med mitt vitnesbyrd om at Herrens barmhjertighet når oss også der.

Jeg må finne meg i å trekke meg tilbake noen måneder i stillhet og hvile for å få kreftene tilbake. Vær sikre på at Trondheim Stift vil være i mine daglige tanker og bønner. Måtte Herren vise hver og én av dere sin Faderlige godhet!

 

23. november 2019

fr Erik Varde

 

Engelsk / English

To the Clergy, Religious, and Laity of the Prelature of Trondheim,

I am loath to burden others with reports on my state of health; but I have received an official appointment and recognise that it restricts my sphere of privacy. 

My health has for the past couple of years been teetering. Heavy duties have taken their toll. I have become tireder and tireder, without much opportunity to do anything about it. It so happened I had a doctor’s appointment the day after I got the news of the appointment to Trondheim. I had been given 48 hours to reflect. I wished to respond to the Church’s call obediently. I thought therefore there was providence in this: the doctor would provide an objective criterion.  

I did not take seriously enough the diagnosis given, which identified great fatigue. One tends to think that things will work out for the best if only one puts in a bit of extra effort and perhaps even manages to get a few nights of eight hours’ sleep. I was overconfident to think in such terms, I see that now.   

On arriving in Trondheim on 3 November, I was unwell. During the days that followed, the body pulled the emergency brake with insistence. On 13 November I found it necessary to inform the Apostolic Nuncio. I have been listened to and heard with great understanding. I have been told to follow the doctor’s advice and to rest. As a result, the consecration in Trondheim has been put on hold. 

I am most grateful to the Holy Father for his trust in making his appointment; also for his kind understanding in allowing me time, now, to recuperate.  

I realise this will be a disappointment to many; also that it causes practical problems, with preparations already well advanced. I do regret this. I would have loved to do something purposeful for you! But the only thing I can offer here and now is the recognition of my limitations and my testimony that God’s mercy reaches us even there. 

For some months, I must accept to withdraw into silence and repose, to regain strength. Be assured that the Prelature will be in my daily thoughts and prayers. May the Lord show each one of you his paternal tenderness.

fr Erik Varden

 

 

Fakta: Biskop-elekt Erik Varden O.C.S.O.

  • Født 13. mai 1974, kommer fra Degernes i Østfold.
  • Juni 1993: Opptatt i Den katolske kirkes fulle fellesskap av daværende Dom Markus Bernt I. Eidsvig (nå biskop av Oslo katolske bispedømme) i Klosterneuburg.
  • Doktorgrad i kirkehistorie fra St. John's College, Cambridge.
  • April 2002: Trådte inn i Mount Saint Bernard Abbey, England (Cistercienserne). Ikledt 15. oktober samme år.
  • Juli 2011: Presteviet i Mount Saint Bernard Abbey av biskop McMahon.
  • April 2015: Valgt til abbed for Mount Saint Bernard Abbey.
  • September 2019 (offentliggjort 1. oktober 2019): Utnevnt til biskop i Trondheim stift av pave Frans, som etterfølger til apostolisk administrator mgr. Bernt I. Eidsvig Can.Reg.