Søndag 10. mai: Åpnet dørene for de troende

tn_IMG_7526.JPG

MESSE-PAUSEN OVER: Mellom tretti og femti personer møtte opp i alle messene i St. Paul kirke i Bergen søndag 10. mai. Foto: Hege Askvik.

 

Gjensynsgleden var stor da dørene endelig ble åpnet for å ønske troende velkommen til søndagens messefeiring. Kirkene hadde vært stengt for offentlig messefeiring i seks uker.

 

Tekst: Kathrine Låver

 

«Fantastisk og kunne være samlet igjen»; «Stor opplevelse!»; «Med færre enn vanlig var det faktisk mulig å følge liturgien mer aktivt og konsentrert»; «Jeg savnet fellesskapet, liturgien og musikken.» Dette var noen av kommentarene Ewa Bivand, menighetsrådets leder, snappet opp da St. Paul kirke i Bergen åpnet dørene for troende søndag 10. mai. – Jeg syns det er bra for fellesskapet at de som kommer til kirken, tar ansvar og melder seg til tjeneste både når det gjelder vask og vakt, sier Ewa Bivand. 

Forside.JPG

HØYMESSE: Alle som ønsket å delta i messen søndag 10. mai måtte melde seg på. St. Paul menighet fortsetter og direktesendes høymessen på nett. Foto: Hege Askvik.

 

Fortsatt smittevernstiltak

Det var nødvendig at mange hjalp til å overholde smittevernet da St. Paul menighet tilbød menighetens troende hele åtte messer spredt utover dagen. Seks av disse ble feiret i St. Paul kirke og to på Marias Minde. Av disse var to messer på norsk, en på engelsk, en vietnamesisk og fire på polsk. Alle hadde mellom tretti til femti deltagere, i tillegg til kirkeverter, kor og høymessen kl. 11: strømmeeksperter.  

 

tn_IMG_7535.JPG

SMITTEVERNSTILTAK: For å kunne tilby en trygg og verdig feiring av messen, er smittevern fortsatt viktig. Foto: Hege Askvik.

 

Veileder på plass

Det var knapp tid for å få alt på plass etter at regjeringen offentliggjorde at den ville åpne opp for offentlige arrangementer for maksimum femti personer. Oslo katolske bispedømme utarbeidet en egen smittevernsveileder for hvordan messefeiringen kunne foregå i henhold til helsemyndighetenes anbefalinger. Det var mange detaljer som måtte oppfylles og tilpasses for å på best mulig måte kunne ivareta helsen til både prestene og de troende. 

Mange merket også at det var nødvendig å på forhånd melde seg på messene. Det er for å sikre at ikke flere enn femti personer deltar i messen, og for å kunne ha kontroll ved en eventuell smittespredning. Regelen om en meters avstand er også viktig å overholde.

 

Messen i kirken.jpg

EN METER AVSTAND: I St. Hallvard kirke i Oslo var det tydelig markert med et kryss på stolene slik at man ikke satt for tett under søndagens messer. Regelen med en meters avstand gjelder fremdeles. Foto: Helga Haaß-Männle.

 

Påmelding

I St. Svithun menighet i Stavanger var det stor iver etter påny å kunne komme til kirken for å delta i messefeiringen. I løpet av helgen ble det feiret atten messer på norsk, polsk, engelsk, spansk og filippinsk. Nesten 400 personer melte seg på og deltok gjennom hele helgen. – Folk var veldig glad for å kommer til messe igjen, og de var flink for å ta hensyn, sier Johanna G. Cañizalez, menighetssekretær i St. Svithun menighet 

 

St. Svithun_ Stanvanger_Filippinsk.jpg

FILIPPINSK MESSE: P. Amando Alfaro feirer messe på filippinsk i St. Svithun menighet, Stavanger.

 

St. Magnus menighet, Lillestrøm

– Det var stor glede igjen å kunne se de troende i St. Magnus menighet, sier sogneprest Janusz Fura i et videointervju. – Det var en stor opplevelse atter å kunne feire messen med de troende tilstede i kirken. Orgelmusikk og sang løftet stemningen under messen. Det har det vært lite av de siste seks ukene.

 

Se intervjuet med p. Janusz her:

 

Avlastningsmesse i menighetssalen

I St. Hallvard menighet var det rigget til slik at det også kunne feire messe i menighetssalen for å ivareta smittevernet. – Stemningen var god, og de som kom, var glad for å ha fått plass og endelig være tilbake i sin kirke, sier Helga Haass-Männle, medlemsarkivar i St. Hallvard.

 

Menighetssalen før messen.JPG

LOKALER: Alle lokaler må tas i bruk når det maksimum kan være femti deltakere tilstede i messen. Foto: Helga Haass-Männle

 

Registrering ved inngangen.JPG

REGISTRERING: Påmelding er nødvendig for å ivareta helsemyndighetenes kriterier for smittevern. Foto: Helga Haass-Männle

 

Messe i menighetssalen.JPG

MENIGHETSSALEN: P. Myron Kuspys feiret messe i menighetssalen i St. Hallvard menighet, Oslo. Foto: Helga Haass-Männle

 

St. Ansgar menighet

bilde 2 st Ansgar .jpg

POLSK MESSE: Slik så det ut under den polske messen i St. Ansgar menighet, Kristiansand. Foto: Elzbieta Klamrowska  

bilde st Ansgar.jpg 

Polsk messe i st. Ansgar menighet, Kristiansand. Foto: Elzbieta Klamrowska   

 

St. Franciskus Xaverius menighet

Rundt 30 personer møtte opp for å delta på messen lørdag kveld, høymessen på søndag og den polske messen i St. Franciskus Xaverius kirke i Arendal i helgen. 15 personer dukket opp til fromessen søndag morgen og 10 personer kom til messestedet i Risør. – Vesentlig færre enn vanlig, men det er nok ikke alle som har fått med seg at det var mulig med messe igjen i kirken eller tok sjansen med å komme, sier sogneprest Sigurd Markussen. St. Franciskus Xaverius kirk er ikke så stor og for å ivareta smittevernet var annen hver benkerad sperret av. Det vil si at kun 42 personer kan delta i messen samtidig. 

Menigheten fortsetter å direktesende messefeiringen på nett. Selv om det ikke var fulltallig oppmøte i kirken deltok over 100 personer i messefeiringen hjemmefra. 

Arendal - Høymesse første søndag med mulighet for menighet å være tilstede - 1.JPG

Høymessen i St. Franciskus Xaverius kirke, Arendal.

 

Les mer:

 

Koronabønn.jpeg