Biskoppelig 25-årsjubileum

 

BIE_jubileum.jpg

Fredag 28. august markerte biskop Bernt I. Eidsvig av Oslo (t.h.) sitt 25-årsjubileum for Evige løfter hos augustinerkorherrene (Can.Reg.) i Klosterneuburg. Her sammen med abbed Bernhard Backovsky, som feiret sitt 55-årsjubileum.

Jubileene ble feiret i Klosterneuburg, Østerrrike.
 
Varme gratulasjoner!