Biskop Eidsvig: - Overrasket over Raymond Johansen

Raymond.jpg

FÅR KRITIKK: Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap) møter motbør for sine uttalelser om polakker og svart arbeid. Her fotografert tidligere i høst under en orientering om koronasituasjonen i Oslo. FOTO: Fredrik Hagen / NTB

 

Biskop Bernt I. Eidsvig reagerer på byrådsleder Raymond Johansens uttalelser om polakker og svart arbeid i Politisk kvarter på NRK radio mandag denne uken. Byrådslederen avviser at han har uttalt seg om polakkers moral.

 

Byrådsleder Johansen ble intervjuet om sin bekymring for importsmitte og ba regjeringen ta grep fordi det hver dag ankommer mange fly fra Polen hvor smitten nå er høy.

 

«Jobber svart»

Dette sa byrådslederen i Politisk kvarter om polakkene, ifølge NTB:

«Det er dårlig kontroll, det er frivillig testing på flyplassene. Vi vet at mange jobber i små virksomheter. Vi vet at det er mange som jobber svart. Vi vet at de jobber i private hjem. Vi vet at det er svakt med norskkunnskap.»

Uttalelsene har fått mange til å reagere. De mener Johansen aldri ville sagt noe slikt om en annen nasjonal innvandrergruppe.

 

"Uten polakker stopper Oslo"

-Jeg er overrasket over at byrådslederen har uttrykt seg på denne måten. Jeg har lært ham å kjenne som en balansert og fornuftig person, men denne uttalelsen var verken balansert eller fornuftig. Byrådslederen vet like godt som meg at uten polakker stopper Oslo. De er landets største innvandrergruppe, sier biskop Eidsvig.

-Jeg kjenner svært mange polakker. Deres arbeidsmoral, personlige moral og respekt for smittevernregler er helt på høyde med den gjennomsnittlige norske, legger biskopen til.

 

BERNT.jpg 

AVHENGIGE AV POLSKE INNVANDRERE: -Uten polakker stanser Oslo, sier biskop Bernt I. Eidsvig. Her fotografert i 2019 ved Bredtvet kirke i Oslo. FOTO: Berit Roald / NTB

 

Stigmatiserende

En annen som protesterer kraftig mot byrådslederens ordbruk er Bjørn Øiulfstad, tidligere advokat for Oslo katolske bispedømme.

Han mener Johansen stigmatiserer polakker og at politikerne må slutte med å plassere Svarte-Per hos ulike grupper i det norske samfunnet etter hvert som smittebølgen brer seg, det være seg hos ungdom eller hos forskjellige innvandrergrupperinger.

 

Epost til NRK

Øiulfstad mener også NRK ikke var seg sitt ansvar bevisst. Han har sendt følgende epost til ansvarlig redaktør i NRK:

«Jeg tillater meg å ta kontakt etter et innslag i dagens Politisk kvarter med byrådsleder Raymond Johansen.

I programmet uttaler Johansen på direkten om polske borgere som under koronapandemien kommer til Norge følgende: «… vi vet at mange jobber i små virksomheter, vi vet at mange jobber svart, vi vet at de jobber i private hjem, vet at det er svakt med norsk kunnskaper osv.».

Disse uttalelsene, særlig denne: «at vi vet at mange jobber svart», er sterkt stigmatiserende av polske borgere, og jeg har så langt ikke registrert at NRK tidligere har gitt rom for tilsvarende uttalelser om andre nasjonaliteter som også har forårsaket økt koronasmitte. (…) Ordleggingen og tonen var klart nedverdigende overfor polske borgere i Norge og Polen generelt. (…)

Det er oppsiktsvekkende at programlederen ikke grep inn mot byrådslederens språkbruk», skriver Øiulfstad.  

 

Byrådslederen svarer på kritikken

 

Byrådsleder Raymond Johansen gir følgende tilsvar til katolsk.no:

«Jeg er opptatt av at vi må ha gode systemer for å ivareta smittevernet. Det systemet har ikke vært godt nok til nå. Heldigvis har regjeringen varslet bedre testing ved ankomst, at unntaket fra karantene blir fjernet og at de i karantene må ha enerom. Det er jeg glad for.

Jeg har ikke uttalt meg om polske håndverkeres verken arbeidsmoral eller annen moral, men appellert til regjeringen og arbeidsgivere om å legge bedre til rette for overholdelse av smittevernreglene. Smittetallene i Polen har økt eksplosivt den siste tiden og derfor er det ekstra nøye at alle som kommer til Norge følger de smittereglene som gjelder så vi unngår det samme her.

Jeg vil spesielt appellere til Den katolske kirke i Norge om å informere om smittevernsreglene i alle sammenhenger slik at alle som oppsøker Den katolske kirke vet hvilke smittevernregler som gjelder. Vi trenger all den drahjelp vi kan få for å få spredt informasjonen best mulig og vil ha dialog med Den katolske kirke om det.»

 

 

 Les på polsk