Pastoralavdelingen blir ny

 Biskop Eidsvig: «Avdelingens navn er fra nå av Kateketisk senter»

IMG_2427.jpeg

KATEKESEN STYRKES: Mandag meddelte biskop Bernt I. Eidsvig at «Prestene og menighetene har gitt tydelige føringer: Det er katekesen som i første omgang må styrkes.» P. Oddvar Moi blir utnevnt til ny biskoppelig vikar for kateketisk arbeid. Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen 

 

Biskop Bernt I. Eidsvig har lyttet til prestene og menighetene. Nå endrer han Pastoralavdelingen.   

 

Tekst: Petter T. Stocke-Nicolaisen 

 

Mandag 16. november takket biskop Eidsvig Pastoralavdelingens medarbeidere for innsatsen i en utfordrende tid, samtidig meddelte han at avdelingen nå skal konsentrere seg om katekese: «Prestene og menighetene har gitt tydelige føringer: Det er katekesen som i første omgang må styrkes», skriver han.

Det tydeligste tegnet på avdelingens endrede oppdrag er navneskiftet: Pastoralavdelingens navn er nå Kateketisk senter. Dessuten kunngjorde biskopen at avdelingens nye leder er p. Oddvar Moi. Han blir snarlig utnevnt til biskoppelig vikar.   

– Gratulerer med nye oppgaver, p. Oddvar! Gleder du deg til å ta fatt på tjenesten som biskoppelig vikar for bispedømmets kateketiske arbeid?

– Ja, jeg gleder meg. Det er en stor utfordring, og jeg er takknemlig for at biskopen har valgt å gi meg en så viktig tjeneste og så stort ansvar.

Pastoralavdelingen har fått nytt navn – Kateketisk senter. Hvorfor det?

– Bispedømmet hadde et kateketisk senter fra 1972 til 2014. Da ble Pastoralavdelingen opprettet, og den tok opp i seg både Det kateketiske senter og Familiesenteret, og tok også opp flere andre oppgaver. Etterhvert innså man at Pastoralavdelingen ikke hadde ressurser til å gjennomføre alle de nye oppgavene, og spesielt katekesen ble skadelidende, derfor velger man nå å prioritere tydeligere.

 

Nytt materiale skal leveres

I mandagens meddelelse til prestene skriver biskop Eidsvig at «Det er katekesen som i første omgang må styrkes.»

– Biskopen viser til tilbakemeldinger først og fremst fra presterådet og konsultorkollegiet, der det har vært ganske tydelig at prestene i svært mange menigheter ønsker at katekesearbeidet skal gis høyere prioritet, sier p. Moi, og fortsetter:

– Katekese betyr trosundervisning, og alle er selvsagt enig i at det er veldig viktig. Troen blir jo svak hvis den ikke får nok næring, bl.a. kunnskap. Prestenes forkynnelse (og foreldrenes opplæring av sine barn) er selvsagt også en form for katekese, men oftest bruker vi ordet om menighetens opplæring av barna før førstekommunion og konfirmasjon – og de fleste menighetene har også undervisning for barna før 3. klasse og i årene mellom 3. og 8. klasse, sier p. Moi og minner om at katekese ikke bare er for barn og ungdom; også voksne trenger troskunnskap. Han forteller at avdelingens oppgave derfor er å lage undervisningsopplegg for ekteskapsforberedelse og konvertittundervisning – og for så vidt også for all trosundervisning av voksne katolikker.

– Så at katekese drevet at kateketer (ansatte og frivillige) sammen med og ledet av biskopen og menighetenes prester (og også i samarbeid med de katolske skolene) er viktig, bør være opplagt for alle, sier p. Moi.  

– Hva er avdelingens største utfordring?

–– Avdelingen begynte å legge mye mer vekt på nettbasert katekesemateriale for barne- og ungdomskatekesen for fire år siden, men dette arbeidet har ikke blitt helt ferdig, så det er en stor utfordring å få alt nødvendig materiale på plass så snart som mulig. Noen oppfattet det slik at man ikke lenger skulle bruke bøker i katekesen, det gjorde bl.a. jeg inntil nylig, men det er ikke riktig, sier p. Moi.

Bispedømmet utga et godt og omfattende materiale for ekteskapsforberedelse for litt over 15 år siden. Nå er det behov for å utgi dette i ny utgave.

–  Det er også en prioritert oppgave å få nytt materiale på plass her så snart som mulig, sier p. Moi og legger til at Kateketisk senter også er bedt om å lage materiale for konvertittundervisningen. De skal dessuten ansette en ekstra person i avdelingen, så det er en hel del oppgaver som venter bispedømmets kommende biskoppelige vikar for kateketiske arbeid.

 

Kommer fra lærerfamilie

Moi har bred faglig og teologisk bakgrunn – blant annet pedagogisk seminar fra 1993, og har lenge hatt et sterkt engasjement for undervisning og katekese: 

– Jeg har nå vært prest i ca. 30 år; først luthersk prest i 9 år og nå katolsk prest i nesten 21 år, og har drevet katekese i alle disse årene for både barn, ungdom og voksne (pluss holdt noen tusen prekener), så katekese/trosundervisning har vært en viktig del av mitt liv lenge.

Da jeg skulle slutte som luthersk prest i 1994, måtte jeg omskolere meg og tok både pedagogisk seminar og grunnfag i engelsk og norsk, før jeg så underviste (på ungdomsskolen) på St. Paul skole i Bergen i hele 11 år. Jeg trivdes svært godt som lærer på denne flotte, katolske skolen, og underviste både i engelsk, norsk og samfunnsfag, men aller mest i kristendom, sier han. De første årene i Bergen forberedte han seg på å bli katolske prest, og de siste seks årene var han både lærer på skolen, skoleprest og menighetsprest.

– Det ble iblant for mye arbeid, men jeg var fortsatt ung da (i 40-årene), og arbeidet var rikt og ga meg mye. Jeg kommer også fra en lærerfamilie, både min far og min farfar var lærere hele livet – så det ligger vel i blodet.

Har du selv et eksempel på en lærer som betød mye for din trosutvikling?

– Det er nok min far som har betydd mest for meg. Han fortalte bibelfortellinger nesten hver kveld i mange år da min bror og jeg skulle legge oss; han var min lærer noen år på barneskolen (han var rektor på en barneskole i nesten 40 år og også klokker i Time kirke på Jæren i 25 år) og han drev også kristent barne- og ungdomsarbeid i alle år, sier p. Moi, og forteller at han var svært aktiv i det kristne skolelaget på ungdomsskolen og gymnaset. Det betydde svært mye for hans trosutvikling.

– Fra mine første studieår i Oslo, på Menighetsfakultetet, kan jeg nevne viktige lærere som den berømte Carl Fredrik Wisløff, Bernt T. Oftestad (som ble katolikk i år 2000) og Ernst Baasland (senere luthersk biskop i Stavanger).

– Hva ser du mest frem til å ta fatt på?

– Jeg har allerede beskrevet utfordringene vi har nokså grundig i mine tidligere svar; det blir visst nok å gjøre.