Biskop Bernt I. Eidsvigs julebudskap 2020

 

Biskop Eidsvigs julebudskap til de troende

 

 

Kjære troende,
julens budskap er for mennesker av god vilje. For å forkynne dette i ord og tegn, ble Gud selv menneske. Slik viser han sin rettferdighet:

God vilje kan prege alle mennesker. God vilje er hvert menneskes egen avgjørelse og kan bli deres eget program for livet. Evne til god vilje har alle. Så henvender jeg meg til dere, for jeg vet dere vil det gode; jeg vet dere vil være Guds medarbeidere.


Ingen av oss har opplevet et år som 2020. Et virus vi såvidt hadde hørt om for et år siden, har forandret vårt liv. Fare for smitte, sykdom og død berører oss alle. Mange eldre i vårt samfunn har holdt ut i ensomhet i lange perioder. I andre land har gamle og hjelpeløse mennesker måttet dø uten medisinsk hjelp og menneskelig omsorg. Og dette ikke på grunn av likegyldighet, det ble et spørsmål om kapasitet.


I større eller mindre grad har vi alle måttet gi avkall på noe av vår frihet. Våre kirker og trossamfunn er ingen unntagelse. Gudstjenester måtte avlyses eller feires med svært få eller ingen personer til stede; det har vært meget vanskelig å besøke våre troende på sykehus og aldershjem. Savnet av sakramentene og fellesskapet har vært stort, og de fleste som vil delta i julens messer, vil ikke få mulighet til dette. Jeg sier dette med sorg.


Vi forblir, dette til tross, mennesker av god vilje, og kan godta at det er noe godt og oppbyggelig også ved savn. Vår åndelige innsikt er – tror jeg – dypere enn den var for et år siden. Og vår glede over messen og fellesskapet der, når dørene igjen åpnes for alle, vil være enda større enn den var for et år siden. Tusener har hver søndag fulgt messene i strømmet versjon, og mange forteller at de har fått en fornyet innsikt i hva åndelig kommunion betyr. På deres vegne vil jeg rette en takk til våre prester og deres mange medarbeidere for at de har kunnet gjøre messene tilgjengelige siden mars måned.

 

«Vår regjering, våre kommunestyrer, byråd og helsemyndigheter har gjort alt de har kunnet for å beskytte oss mot et dødelig virus.» 


Det har vært øyeblikk hvor jeg har vært fristet til å komme med kritiske kommentarer til de restriksjoner vi er underlagt, men jeg har med én unntagelse holdt tilbake. Og det med god grunn: Vår regjering, våre kommunestyrer, byråd og helsemyndigheter har gjort alt de har kunnet for å beskytte oss mot et dødelig virus. Vi, på vår side, har alle grunn til å takke dem for klokskap og utholdenhet. Vi setter vårt håp til det vaksinasjonsprogram som snart blir påbegynt, og vi ser frem til at samfunnet igjen kan funksjonere normalt.


Jesus Kristus kommer til alle mennesker av god vilje. Ta imot ham, vår Frelser, med god vilje. Gjør hans gjerning og takk ham for alt han gir!

 

Jeg ønsker dere en velsignet julehøytid; min bønn er for dere.

 

 

+Biskop Bernt Eidsvig

Oslo,  St. Olav domkirke, 22. desember 2020

 

 

Les mer

 

 Les på polsk