Pave Frans: Utnevner kvinne til toppstilling

Sr_Nathalie_Becquart_third_from_left_poses_with_Pope_Francis_and_others_during_the_youth_synod_in_2018_Credit_Daniel_Ibanez_CNA.jpg

UTNEVNT: Søster Nathalie Becquart (nummer tre fra venstre) avbildet sammen med pave Frans og andre under Ungdomssynoden i 2018. Foto: CNA.

  

Pave Frans utnevnte den 6. februar den spanske presten fr Luis Marín de San Martín fra Augustinerordenen og franske sr. Nathalie Becquart fra Xaviersøstrene til nye undersekretærer for synoden av biskoper.

 

Det er første gang en kvinne får en slik toppstilling i synodens generalsekretariat.

 

Synode i 2022

De to erstatter biskop Fabio Fabene som er utnevnt til sekretær for Kongregasjonen for helligkåringer, skriver Catholic News Agency (CNA).

Fr. Luis Marín de San Martín og sr. Nathalie Becquart skal arbeide under generalsekretær kardinal Mario Grech, og sammen med ham forberede synoden om synodalitet i oktober 2022. Denne ble annonsert i fjor og skal samle verdens biskoper i Roma for å diskutere «For en synodal kirke: kommunion, deltagelse og misjon».

 

Flere kvinner

Kardinal Grech sier i et intervju med Vatican News at søster Becquart vil avgi stemme i kommende synoder sammen med andre stemmegivere som biskoper, prester og andre geistlige menn. Han påpeker at utnevnelsen understreker pave Frans ønske om større kvinnelig deltagelse i prosessene i Kirken.

Under Ungdomssynoden i 2018 var det flere som spurte hvorfor ikke kvinner kunne stemme om synodens sluttdokumenter.

 

Mer involvert

Grech sier at «under de siste synoder har flere av synodefedrene påpekt behovet for at hele Kirken reflekterer over kvinnens plass og rolle i Kirken. Også pave Frans har understreket viktigheten av at kvinner blir mer involvert i Kirkens beslutningsprosesser.»

Grech påpeker at stadig flere kvinner har deltatt som eksperter under de siste synodene. Han mener en ny dør er åpnet med utnevnelsen av sr. Becquart og hennes mulighet til å stemme under synoden.

 

Xavier-søster 

Sr. Nathalie Becquart ble født i 1969 i Fontainebleau i Frankrike. Hun er utdannet ved Ecole des hautes etudes commerciales de Paris (HEC) og har studert filosofi og teologi ved Centre Sèvres - Facultès jesuites og sosiologi ved Ecole des hautes Etudes en sciences sociales (EHESS) i Paris. Hun har spesialisert seg i ekklesiologi, (en disiplin i teologien som bl.a. tar for seg kirkens rolle som et samfunn, dens oppdrag og hva den er), med særlig henblikk på synodalitet ved Boston College School of Theology and Ministry i U.S.A.

I 1995 trådte hun inn i instituttet La Xavière, Missionaires du Christ Jésus. Her avla hun i 2005 de evige løfter. 

Hun har hatt forskjellige ansvarsområder innen marketing og i evangelisering av unge som åndelig leder av nettverk for ignatiansk ungdom i Frankrike. Hun har været nasjonal koordinator for speiderprogrammer for unge fra fattige, multikulturelle byområder, og fra 2012 til 2018 var hun direktør for den nasjonale tjenesten for ungdomsevangelisering og kallsarbeid for unge ved den franske bispekonferansen. Fra 2016 var hun som generalkoordinator aktiv i forberedelsen av ungdomssynoden i Vatikanet. I mai 2019 blev hun utnevnt til rådgiver for bispesynodens generalsekretariat av pave Frans. 

 

Augustinerordenen 

Monsignor Luis Marin de San Martin O.S.A. (augustinerordenen) ble født i 1961 i Madrid. Han avla sine første ordensløfter i 1982 og de evige løfter i 1985.

Han blev presteviet i 1988 og har tatt en doktorgrad i teologi ved Universidad Pontificia Comillas di Madrid. Han har blant annet vært åndelig veileder på et presteseminar, prior for Monasterio de Santa Maria de la Vid, professor i teologi ved San Lorenzo de El Ecorial og i Valladolid og fra 2004 dosent ved fakultetet for teologi i Burgos. Han er sjefarkivar i sin orden, generalassistent i augustinerordenen og president for Institutum Spiritualitatis Augustinianae. 

 

 

Tre formål

En synode har primært tre formål:

Å styrke forbindelsen mellom paven og biskopene, å sikre pålitelig informasjon til sentralledelsen og å fremme enighet i Kirken omkring vesentlige spørsmål både av teoretisk og praktisk art, (for eksempel når det gjelder forkynnelse, liturgi og forhold til samfunnet).

Bispesynodens kompetanse er prinsipielt rådgivende for paven, men den kan også etter særskilt mandat ha besluttende myndighet. Bispesynoder kan ha tre forskjellige former: ordinære, ekstraordinære og spesielle. (CNA/NTB/Vatican News/Katolsk orientering).