100-årsjubileum: Inviterer til jubileumsvesper i St. Olav-klosterets ruiner

Samler brødre og venner til feiring av 100 års innsats 

IMG_7444.jpeg

FEIRER 100 ÅRS INNSATS: Dette er ikke en fest først og fremst for oss som er her nå; jubileet handler om å hedre generasjoner av brødre, som har lagt ned en stor innsats for å bidra til sjelenes frelse, sier p. Jon Atle Wetaas, prior ved St. Dominikus kloster. Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

6. – 8. august inviterer brødrene ved St. Dominikus kloster til jubileumsdager med foredrag, messe og festvesper i brødrenes første norske kloster i Oslo.

 

Tekst: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

Olavsklosteret i Oslo ble grunnlagt i 1239, da kong Håkon Håkonsson gav dominikanerne en tomt like nord for Halvardskirken. Her sto allerede Olavskirken, som var blitt bygd noen tiår tidligere. Nå residerer Den norske kirkes Oslo-biskop Kari Veiteberg i restene av dominikanernes gamle kloster.

– Vi skal arrangere en verdig jubileumshelg med dyktige bidragsytere, som kjenner brødrene og klosterets historie godt. Åse Sofie Skjærdal vil fortelle om hvordan brødrene har preget magasinet St. Olav gjennom 100 år, og Kristin Bliksrud Aavitsland vil foredra om Alain Marie Coururier. Han var fransk dominikaner, og malte freskene og glassmaleriene i klosterets kirke. La meg også trekke frem festvesperen i ruinene av Olavsklosteret i Oslos gamleby og den åpne havefesten for alle våre venner, sier prior Jon Atle Wetaas.

Brødrene feirer i år at det er 100 år siden ordenen vendte tilbake til Norge etter reformasjonen. I årene etter 1537 ble deres klostre konfiskert av danskekongen, og ordenen forbudt.

– Hvem kommer fra provinsen og blir det gjester fra andre dominikanerklostre?

– Provinsialen Nicolas Thixier, en del yngre brødre fra kontinentet samt våre medbrødrene i Vikariatet Dacia (dvs. Skandinavia og Finland). Så gleder vi oss over at biskop Bernt I. Eidsvig kommer for å feire messe sammen med oss på søndag, forteller prioren.  

  

Feirer generasjoners innsats

Pinsedag 15. mai 1921 feiret dominikanerpatrene Réginald Hélaine og Marie-Dominique Teillard-Chambon den første messe i et provisorisk kapell i Neuberggaten 15 på Majorstuen i Oslo. Siden har 33 andre brødre virket i Norge. Idag består kommuniteten av fr. Ellert Dahl, fr. Arne Fjeld, fr. Joseph Mulvin, fr. Gerard-Marie Ketterer og prior fr. Jon Atle Wetaas.

– Jubileet blir forhåpentlig like viktig for alle våre gjester som det er for oss, fordi de har en tilhørighet til klosteret. Dette er slett ikke et jubileum eller en fest bare for kommuniteten. Vi skal feire all den innsats, som brødrene har lagt ned i Norge gjennom 100 år, sier p. Wetaas. Han mener at det påhviler oss som lever nå, et stort ansvar for å vise frem og verdsette både brødrene, søstrene, Kirken og legfolks bidrag.

– Vi feirer alle som gjort sitt for at vi har kunnet være her – og fremdeles er det, poengterer han. 

– Hvem kan delta i feiringen?

– Det virker som om pandemirestriksjonene vil være opphevet på dette tidspunktet. Gitt at det skjer, vil alle som ønsker det, kunne delta i det offisielle programmet. Da gjelder kun vanlige plassbegrensninger, sier prioren ved St. Dominikus kloster.  

 

IMG_7198.jpeg

FELLES HISTORIE: Biskop Bernt I. Eidsvig ble selv tatt opp i Kirkens fulle fellesskap i St. Dominikus kirke 21. desember 1977. – Hit er jeg kommet tilbake for mitt første skriftemål, konversjon og kommunion, som gjest – og mange hyggelige anledninger, sa biskopen i sin hilsningstale under lanseringen av festskriftet «Prekebrødrene – 100 år med dominikanere i Norge» 31. mai 2021. Les mer her: «Festskriftet lansert: Blå himmel over brødrene». Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

JUBILEUMSBOK:
368 sider, St. Olav forlag, Utgitt 2021

Viser frem et moderne klosterb41f0c7a-b99c-4a74-9a82-1aae33347e11.png

31. mai i år åpnet St. Dominikus kloster søndag haven for lansering av festskriftet «Prekebrødrene». Vårherre bredte blå sommerhimmel over Oslo, og lot kirsebærtrær, epletrær, syrin, småfulger og arbeidsomme insekter feire sammen med de 30 fremmøtte klostervenner og bidragsytere.

– St. Dominikus kloster har for meg alltid vært ensbetydende med det som finnes av katolsk overskudd i vårt land, sa biskop Bernt I. Eidsvig i sin hilsen til brødrene under lanseringen av boken med undertittel «100 år med dominikanere i Norge».

6. – 8. august fortsetter feiringen, slik at den i sum blir meget behørig.

– Hva blir høydepunktet for deg når dere nå inviterer til jubileumsdager?

– At vi klarer å samle våre medbrødre og trofaste venner, slik at vi sammen kan feire alt det som er blitt lagt ned av innsats fra tidligere generasjoner. Det blir verdig og hyggelig, sier p. Weetaas, som også gleder seg til å vise gjester og tilreisende hvordan kloster og kirke fremstår idag:

– Så mye er renovert og oppgradert. De siste årene har Haavar Simon Nilsen vært primus motor for dette, og nå kan folk endelig ta resultatet av alt arbeidet i øyensyn. Både Bonifatiuswerk Diaspora og vår egen provins har støttet prosjektene økonomisk, og det takker vi for, sier p. Weetaas.

 

Program for St. Dominikus klosters jubileumsdager 6. – 8. august* 


Fredag 6. august: 

Kl. 17.00: Foredrag ved Åse Sofie Skjerdal i St. Dominikus kloster.  
«Om og av brødrene O.P. i St. Olav tidsskrift gjennom 100 år.»
Åpent for alle (iht. eventuelle smittevernsregler).

Kl. 19.00: Felles vesper i St. Dominikus kirke. 

 

Lørdag 7. august:

Kl. 11.00: Messe i St. Dominikus kirke ved provinsial eller provinsialvikar.
Kl. 12.15: Foredrag i kirken ved Kristin Bliksrud Aavitsland.
«Freskene i kirken, og fr. Alain-Marie Coururier O.P.»

 

(Reise til Gamlebyen)


Kl. 17.00: Vesper i ruinene av det første dominikanerklosteret i Oslo.

Kl. 18.30: Hagefest i St. Dominikus kloster med bl.a. en presentasjon av boken som har kommet om klosterets 100 år. 


Søndag 8. august:

Kl. 11.00: Høymesse i St. Dominikus kirke, presidert av biskop Bernt I. Eidsvig.

Kl. 12.00: Enkel Kirkekaffe/aperitif for et kort treff i hagen etter messen.

 

* med forbehold om endringer. 

 

Se hele boklanseringen 31. mai: 

 

Om St. Dominikus kloster

  • Dominikus kloster tilhører dominikanerordenen, Ordo Fratrum Praedicatorum, som på norsk blir Prekebrødrenes orden og forkortes O.P.
  • Kommuniteten i Oslo grunnlagt i 1921, og holdt først til i en sveitservilla på den løkkegård som i dag utgjør klosterets hageanlegg. Kirken ble innviet i 1927.
  • Klosteranlegget ble bygget på 1960- og 1970-tallet i upusset tegl.
  • Klosteret er viet ordensgrunnleggeren St. Dominikus.
  • Laudare – benedicere – praedicare (lovprise – velsigne – forkynne) er brødrenes credo. Valgspråket er Veritas (Sannhet).
  • Besøk klosterets nettside for mer informasjon: katolsk.no

 

Les mer