Pandemien: -Å ta vare på egen og andres helse er en moralsk forpliktelse

NTB_GCV9avJx07M.jpg

«STATE OF THE WORLD»: Pave Frans talte mandag til et hundretalls diplomater i Vatikanet. Her på vei inn til audiensen med det diplomatiske korps. FOTO: Vatican Media/­REUTERS.

 

I en tale til det diplomatiske korps i Vatikanet mandag 10. januar 2022 understreket pave Frans at vi alle på et personlig nivå har ansvar for å ta vare på vår egen og andres helse. Det er viktig å vaksinere flest mulig. Vaksinasjonen er nå den mest fornuftige vei ut av pandemien.

 

Paven fordømte samtidig hvordan folk er blitt påvirket av «grunnløs informasjon» slik at de nekter å ta i bruk et av de mest effektive tiltakene for å redde liv under pandemien.

 

Tydelig tale

Dette er de tydeligste ordene paven så langt har benyttet om vaksinasjon. Frem til nå har han unngått disse formuleringene, selv om hans rådgivere har omtalt vaksinasjon som et moralsk ansvar. Snarere har paven brukt uttrykk som at vaksinasjon er en kjærlighetsgjerning.

Ordene falt under pavens «State of the world”-tale som holdes for det diplomatiske korps ved inngangen til hvert år. For tiden har 183 land samt EU diplomatiske forbindelser til Den hellige stol.

 

Utenriks-mål

I «State of the world”-talen tar paven opp globale humane og geopolitiske spørsmål, og forteller om Vatikanets utenrikspolitiske mål det kommende året.

Under årets audiens poengterte paven at det overordnede målet må være å løse konflikter og fremme harmoni. Paven fremholdt at vi må huske på at vi er én felles menneskelig familie som skal forvalte jorden, vårt felles hjem, og vi må ha følelsen av enhet og fellesskap med oss hvis vi skal få gjort noe med de viktigste spørsmålene i vår tid.

 

Verdens utfordringer

Foruten den pågående pandemien snakket pave Frans om temaer som krisen i Libanon, migrasjon, klima, verdien av multilateralisme og internasjonal samhandling, verdens konfliktområder, nedrustning, utdanning og arbeid.

-Stadig flere mennesker i verden havner i kategorien ekstrem fattigdom. Også her trengs det et større samarbeid mellom alle aktører på et lokalt, nasjonalt, regionalt og globalt plan, sa pave Frans.  (NTB/ABC NEWS/Vatican News)