Pavens bønneintensjon for november


Pave Frans’ bønneintensjon for november måned inviterer alle til å be for Den hellige far når han utfører sitt oppdrag. 

 

Be til Herren om at han vil velsigne meg,

din bønn gir meg styrke og hjelper meg til å skjelne og ledsage Kirken, lyttende til Den hellige ånd.
At noen er pave, betyr ikke at de mister sin menneskelighet. Tvert imot, min menneskelighet vokser hver dag sammen med Guds hellige og trofaste folk.
Å være pave er også en prosess. Man blir bevisst på hva det vil si å være pastor.
Og i denne prosessen lærer man å bli mer nestekjærlig, mer barmhjertig og fremfor alt mer tålmodig, liksom Gud vår Far, som er så tålmodig.
Jeg kan forestille meg at alle paver i begynnelsen av sitt pontifikat hadde en følelse av engstelse og frykt, fordi de visste at de ville bli dømt hardt.
For Herren vil be oss biskoper om å avlegge et nøyaktig regnskap.
Jeg ber dere om å dømme med velvilje. Og at dere ber om at Paven, uansett hvem han måtte være, i dag er det min tur, må motta Den hellige ånds hjelp og at han må være mottagelig for denne hjelpen.
La oss be for Paven, slik at han i utøvelsen av sitt oppdrag kan fortsette å ledsage i troen den flokk som Jesus har betrodd ham, alltid med Den hellige ånds hjelp.
La oss i stillhet be denne bønnen: din bønn for meg.

Og be for meg! Med velvilje!

Frans

November 2023