Paven til Romania 7.-9. mai 1999

Pave Johannes Paul IIs reise 7.-9. mai til Bucuresti, hovedstaden i Romania er hans 86. utenlandsreise, men den har likevel en spesiell betydning, ettersom det er hans første pastoralbesøk i et land med ortodoks tradisjon. Besøket får enda større betydning enn først antatt på grunn av krigen i Jugoslavia, som i den ortodokse verden gjerne blir tolket som en fortsettelse av "vestens" permanente aggresjon mot de ortodokse siden middelalderen.


990509 22:03 Pavereiser/Romania: Metropolit Staikos: Bukarest-Besuch des Papstes "Meilenstein" (9. mai 1999)
990509 22:03 Pavereiser/Romania: "Im Namen Gottes bitten wir, die Waffen niederzulegen" (9. mai 1999)
990509 22:03 Pavereiser/Romania: Ein Brückenschlag über fast 1.000 Jahre (9. mai 1999)
990509 22:03 Pavereiser/Romania: Papstbesuch in Rumänien öffnet Tür nach Moskau (9. mai 1999)
990508 23:27 Pavereiser/Romania: John Paul II in Bucharest to Dialogue (7. mai 1997)
990508 23:27 Pavereiser/Romania: Pope's visit is bringing catholics out of the catacombs (7. mai 1997)
990508 23:27 Pavereiser/Romania: Ecumenical youngsters will meet Pope (7. mai 1997)
990508 21:26 Pavereiser/Romania: Påven till Rumänien i krigets skugga (8. mai 1999)
990508 21:26 Pavereiser/Romania: Påven och patriarken (8. mai 1999)
990508 21:26 Pavereiser/Romania: "Rumänien hör till EU", menar påven (8. mai 1999)
990507 00:01 Pavereiser/Romania: Paven besøker landet 7.-9. mai (6. mai 1999)

av Webmaster publisert 29.11.2009, sist endret 29.11.2009 - 21:42