Pave Klemens IXs saligkåringer

Klemens IX var pave nr 238 og ledet Den katolske kirke fra 1667 til 1669. Han foretok 2 saligkåringer - 1 ordinær saligkåring i 1 seremoni + 1 stadfestelse av kult. Av de 2 salige er 1 blitt helligkåret av en senere pave. Ingen av de 2 er martyrer.

Se også en liste med hans helligkåringer og en side med hellig- og saligkåringsstatistikk.

Liste over saligkåringer:

År Dato Navn M Leveår Nasjonalitet
1667: Ingen
1668:
1 saligkåring i 1 seremoni
15. april Rosa av Lima TOSD (hellig 12. april 1671)   1586-1617 peruansk
1669:
1 stadfestelse av kult
9. oktober Margareta av Savoia OP (stadfestelse av kult)   1382-1464 italiensk
av Webmaster publisert 01.06.2000, sist endret 01.06.2000 - 18:36