Norges klostre i middelalderen

Fransiskanerklosteret i Oslo

Utsnitt av bykartet over Gamlebyen i Oslo som viser hvor fransiskanerklosteret lå. Kirkens kor, som ble undersøkt av Gerhard Fischer i 1935, er markert i gatelegemet

Klosterkirkens kor er markert i gatebelegningen og i plenen øst for Gamlebyen kirke, Ekebergveien 1.

Fransiskanerkonvent, opprettet før 1291. Etter reformasjonen ble klosterbygningene tatt i bruk til hospital.

Med støtte av Hertug Håkon (Håkon V) fikk fransiskanerne opprette et konvent i Oslo, noe før 1291. Klosteranlegget ble reist rett utenfor byen, nær Geitabru ved innfartsveien sydfra over Ekeberg. Etter reformasjonen fikk byens borgere overta klosteret med kirken som hospital. Bygningene brant i 1567. Selve klosterkirken sto helt til 1794, hvoretter den nåværende Gamlebyen kirke ble reist.

Klosterets utforming er ikke kjent, men ved en utgravning i 1935, foretatt av G. Fischer, ble østre del av klosterkirken undersøkt. Kirken har vært bygget av teglstein i tradisjonell utforming med polygonal koravslutning og med pilarer i hjørnene. Dette viser at koret har hatt hvelv. Det ble også påvist et rom med teglsteinsgulv inntil kirken i syd.

Gamlebyens nåværende kirke står delvis på den gamle klosterkirkens fundamenter. Mulige spor etter klosteret forøvrig finnes trolig på Oslo Hospitals grunn syd for kirken.

Litteratur

Fischer, G. (1950): Oslo under Eikaberg. Oslo. s. 132-133.

Fischer, G. (1939). Minoriternes hus i Oslo. I: Semmingsen, L, G. Fischer og A. Berg: Oslo hospitals historie. Oslo. s. 131-149.


Forrige Innhold Neste

av Webmaster publisert 31.03.2006, sist endret 31.03.2006 - 18:19