Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Norges klostre i middelalderen

Bakke kloster i Trondheim

Av Bakke kloster er det hittil bare funnet murrester fra klosterkirken. Nye utgravninger kan bringe flere frem i lyset. Tegningen viser funn fra 1971

Rester etter klosteret finnes i grunnen på eiendommene mellom Innherredsveien 3 og Kirkegata.

Nonnekloster - trolig benediktinerkloster - som ble grunnlagt senest omkring 1150. Det ble nedlagt under reformasjonen i 1537.1 1564 brant bygningene ned.

Bakke kloster omtales i skaldevers fra midten av 1100-tallet. Dette danner utgangspunktet for å kunne si når det ble opprettet, men klosteret kan også være noe eldre. I Sveriges saga fra 1183 kan vi lese om «Nonneseter på Bakka». Ordenstilhørigheten er ukjent, men det er rimelig å anta at klosteret tilhørte benediktinerordenen. Klosteret omtales flere ganger i de skriftlige kildene. Det ser ut til at nonnene fikk bo der også etter reformasjonen, men da med en verdslig forstander. Den siste abbedissen døde i Trondheim i 1561, og i 1564 satte svenskene klosteret i brann.

Restene etter klosterets murer ble funnet ved arbeider i kjelleren på Bakke gård i 1971. Trolig var det en del av kirkens nordmur som ble funnet, med utspringende tverrskip, kapell eller lignende. Nord for dette ble det også funnet graver. Klosteranlegget bør fremdeles kunne spores i grunnen på platået syd for kirken, det vil si på gårdsplassen til nåværende Bakke gård.

Litteratur

Lunde, 0. (1977): Trondheims fortid i bygrunnen.

Trondheim. (Riksantikvarens skrifter, nr. 2) s.142-145 og 215.


Forrige Innhold Neste