Norges klostre i middelalderen

Fransiskanerklosteret i Trondheim

Rester etter klosteret finnes i området ved Kongensgate 2. Klosterkirken - Olavskirken - ligger bevart som ruin under Folkebiblioteket.

Fransiskanerkonvent som ble opprettet en tid før 1472 og oppløst under reformasjonen.

Det er ikke kjent nøyaktig når fransiskanerne opprettet sitt kloster i Trondheim. Trolig skjedde det en tid før det sikre årstallet 1472. I 1532 ble klosteret herjet av brann sammen med resten av byen, og reformasjonen som kom få år senere, beseglet dets skjebne. Klosterets beliggenhet er kjent fra skriftlige kilder. I 1559 fortelles det i et gavebrev at Severin Pedersson skal oppføre en gård over gråbrødre kirke og kirkegård, som da trolig var i forfall. Denne gården ble i 1669 tatt i bruk som rådhus, og kirkeruinen under huset må være den gamle sognekirken som fransiskanerne fikk overta. Sognekirken er tolket som Olavskirken, og ruinen kan bygningshistorisk plasseres på 1100-tallet. Klosteranlegget ved denne gamle kirken er ikke påvist, men kirkegården er gravet ut på nordsiden.

Det har vært utført arkeologiske undersøkelser ved kirkeruinen i 1885-90 (O. Krefting), i 1932 (C. Hjelte), i 1946-47 (O. Digre) og i 1984-85 (C. D. Long og E. Jondell).

Litteratur

Lunde, 0. (1977): Trondheims fortid i bygrunnen. Trondheim. (Riksantikvarens skrifter, nr. 2) s.218-19.


Forrige Innhold Neste

av Webmaster publisert 31.03.2006, sist endret 31.03.2006 - 18:19