Norges klostre i middelalderen

Dominikanerklosteret i Trondheim

Dominikanerklosteret lå i området Bispegaten/ Kjøpmannsgaten, like ved den gamle bybroen. Vi ser funn av murrester som antyder kirkens og klosterbygningenes beliggenhet

Restene av klosteret ligger under grunnen i området ved Bispegaten/Kjøpmannsgaten i Trondheim.

Dominikanerkonvent som ble opprettet før 1234 og oppløst ved reformasjonen.

Dominikanerne, som opprettet sitt kloster i Trondheim på et meget tidlig tidspunkt, fikk tomt i nærheten av kongsgården og domkirken. I 1240 omtales klosteret i forbindelse med hertug Skules opprør mot Håkon Håkonsson. Senere finnes det også ofte omtalt i de skriftlige kildene.

Siste gang vi hører om klosteret, er i forbindelse med bybrannen i 1531, da anlegget var blant de få som unngikk flammene. Hva som skjedde med klosteret etter reformasjonen, er ikke kjent, men det må ha forfalt ganske snart.

Vi vet hvor klosteret lå, men hvordan de rester som er funnet i området står i forbindelse med klosteranlegget, er vanskelig å bestemme. Slike rester etter murer og graver ble påvist under byggearbeider i 1896, 1902, 1915, 1928 og i 1950. En mulig tolkning er at den kirken som ligger under Kjøpmannsgaten 8 er klosterkirken, og at murene i Bispegaten 4 er deler av klosterfløyene. Den nåværende Broveita, som ville ha delt anlegget i to, er trolig først anlagt etter reformasjonen.

Litteratur

Lunde, 0. (1977): Trondheims fortid i bygrunnen. Trondheim. (Riksantikvarens skrifter, nr. 2) s. 216-218.


Forrige Innhold Neste

av Webmaster publisert 31.03.2006, sist endret 31.03.2006 - 18:19