NATURLIG ÅPENBARING, PRIVATÅPENBARING, BIBELSYN

Bibelen Etter jødisk-kristent syn er Gud interessert i sitt skaperverk, også etter at han har skapt og satt det i bevegelse. Det er Guds uendelige kjærlighet som fikk ham til å rope tingene i eksistens. Han ville dele sin lykke med den skapning han i overstrømmende kjærlighet hadde frembrakt.

I videste forstand kan vi si at hele skapningen er Guds åpenbaring til oss mennesker. Myldret av fjerne stjerner minner oss om Guds uendelighet. Havet med sine mektige bølger forteller om hans allmakt. Det vegetative og sensitive liv - med sitt sinnrike samspill - vitner om Guds visdom. Blomstens ynde, det dype, uutgrunnelige tjernet som speiler trærnes høstlige fargeprakt, forteller om Guds ufattelige skjønnhet. Gud etterlater seg spor i skaperverket. Hver ting som er til, vitner om Guds eksistens og egenskaper.

Gud åpenbarer seg ikke bare indirekte gjennom skaperverket, men også gjennom direkte tale til oss. Det er det Bibelen vitner om.

I Det nye testamente finner Guds åpenbaring sitt høydepunkt og fullendelse. Det går en jevn, oppadstigende linje fra de første gudsåpenbaringer vi kan lese om i Det gamle testamente og frem til Jesu ord. Det nye testamente ligger skjult i Det gamle, og Det gamle testamente utfolder seg i Det nye. Det sensasjonelt enestående som skjedde i tidens fylde, var at Gud nå ikke lenger talte til menneskene gjennom profetene som mellomledd. Nå var det Gud selv i det menneskevordne Ordet som talte direkte til oss. Derfor må vi lytte til hvert ord fra hans munn og holde dem for sanne.

Apostlene bærer Jesu åpenbaring videre ut i verden. De er åpenbaringsbærere. Med den siste apostels død er Guds åpenbaring gitt en gang for alle. Intet må føyes til. Intet må trekkes fra.

Det hender ikke så sjelden at folk får private åpenbaringer. De kan ha en forpliktende karakter for mottakeren, men ikke for oss andre. Den kristne er forpliktet kun på den ene, objektive åpenbaring, som nådde sin fylde i Jesu Kristi ord og ble båret ut til folkeslagene av apostlene. Les mer ...

Les ARTIKLER om åpenbaring.        

 

BILDE: Trounce/Wikimedia Commons