Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

DEN TREENIGE GUD - Fader, Sønn og Hellig Ånd

Fra Den katolske kirkes katekisme:

Trekløver261: Den Hellige Treenighets mysterium er det grunnleggende mysterium i kristen tro og kristent liv. Gud alene kan gi oss å kjenne det, og Han åpenbarer seg som Fader, Sønn og Hellig Ånd.

253: Treenigheten er En. Vi bekjenner ikke tre guder, men én Gud i tre personer: "Treenigheten av ett og samme vesen" (triada homoousion). De guddommelige personer deler ikke den ene guddom opp seg imellom, men hver av dem er fullt og helt Gud: Faderen er det samme som Sønnen, Sønnen det samme som Faderen, Faderen og Sønnen det samme som Den Hellige Ånd, det vil si: av natur én Gud. Hver av de tre personer er virkelig dette, det vil si det guddommelig vesen (substantia), væren (essentia) eller natur.

266: Dette er den katolske tro: å ære én eneste Gud i Treenigheten, og Treenigheten i Enheten, uten å blande Personene sammen, uten å dele opp deres vesen; for Faderens Person er en annen, annen også Sønnens Person, annen også Den Hellige Ånds; men Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds guddom er én, lik i herlighet, samevig i velde.

267: De guddommelige Personer er uadskillelige i det de er, uadskillelige også i det de gjør. Men i den ene Guds virken gir hver Person til kjenne det som er eget for hver av dem i Treenigheten, særlig i det vi kaller de guddommelige sendelser som er Sønnens inkarnasjon og Den Hellige Ånds gave.

Les ARTIKLER om Den hellige treenighet.