104 augustinere og sekulargeistlige fra erkebispedømmet Madrid og bispedømmene Cuenca, Oviedo, Málaga og Albacete (d. 1936)

Minnedag: 6. november

Den salige Avelino Rodríguez Alonso OSA og 97 ledsagere; 5 sekularprester og 1 diakon. En del av gruppen 498 salige martyrer fra Den spanske borgerkrig (gruppe 13)

Denne gruppen består av 104 martyrer fra erkebispedømmet Madrid og bispedømmene Cuenca, Oviedo, Málaga og Albacete, av dem 98 augustinere (Ordo Sancti Augustini – OSA) samt seks medlemmer av sekulargeistligheten i Albacete, Cuenca og Málaga (fem sekularprester og en diakon). Av de 98 augustinerne var 61 prester, 13 legbrødre og 24 klerikere som hadde avlagt evige løfter, men som ennå ikke var presteviet. Blant disse martyrene er den 23-årige salige Josef López Piteira (1913-36), kleriker OSA (nr 239), som var fra Cuba. Han er dette landets første saligkårede helgen.

Prosessene for salig- og helligkåring av disse martyrgruppene ble igangsatt på ulike tidspunkter mellom 1950 og 1964. Undersøkelsene på bispedømmenivå ble avsluttet mellom 1955 og 1967. Helligkåringskongregasjonen slo prosessene for disse gruppene sammen i 1990 og anerkjente offisielt den forente sakens validitet i 1991.

Den 1. juni 2007 undertegnet pave Benedikt XVI dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som anerkjente deres død som et martyrium in odium fidei – «av hat til troen», og de fikk dermed tittelen Venerabilis, «Ærverdige».

De ble saligkåret den 28. oktober 2007 i Roma av pave Benedikt XVI i gruppen «498 salige martyrer fra Den spanske Borgerkrig». Dette var den største saligkåringen i Kirkens historie – den gamle «rekorden» var det den ærverdige pave Johannes Paul II (1978-2005) som hadde, da han den 11. mars 2001 saligkåret 233 salige martyrer fra Den spanske borgerkrigen (d. 1936-38). Som vanlig under dette pontifikatet ble seremonien ikke ledet av paven selv, men av hans representant, i dette tilfelle kardinal José Saraiva Martins CMF, prefekt for Helligkåringskongregasjonen i Vatikanet. Under saligkåringsmessen ble det opplyst at paven har bestemt at minnedagen for de 498 martyrene skal være 6. november.

Augustinerne

I tillegg til den salige biskop Anselm Polanco OSA, som led martyrdøden i 1939, var det seks grupper på i alt 98 augustinere som ga sine liv i Den spanske borgerkrig som et vitnesbyrd om deres kristne tro. Det var en svært sammensatt gruppe: unge og gamle, professorer og seminarister, predikanter og kroppsarbeidere.

Disse seks gruppene er:

1) 65 brødre fra klosteret El Escorial, inkludert provinsialen (regionalsuperioren) Avelino Rodríguez og ordenens assisterende general Mariano Revilla.

2) 10 brødre fra seminaret i Udés i Cuenca.

3) 6 brødre fra skolene i Santander

4) 3 brødre fra augustinernes hus i Gijón i Asturias.

5) 4 brødre fra den augustinske kommuniteten i Málaga.

6) 10 gamle eller syke brødre som bodde på pleiehjemmet i Caudete i provinsen Albacete i regionen Castilla-La Mancha.

Klosteret El Escorial

Kommuniteten i El Escorial talte 111 augustinere. Noen av dem bodde i et separat hus i nærheten i sentrum av Madrid, hvor de tjenestegjorde for universitetsstudenter. De som var igjen i det store klosteret i Escorial, levde nesten som fanger i juli 1936. To skoler som lå innenfor klosteret, universitetet Maria Christina og skolen Alfonso XII (grunnskole og videregående), var blitt stengt, og kirken hadde blitt tvunget til å lukke. Ingen av brødrene kunne forlate bygningen.

Den 5. august 1936, mens kommuniteten var i bønn i klosterkapellet, kom noen lokale tjenestemenn til døren. De informerte den nye prioren, Angel Custodio Vega OSA, om at neste morgen ville alle bli brakt til Madrid. Den kvelden ble et siste spesielt kveldsmåltid delt av kommuniteten. Det lignet på måltidene som ble servert på store fester som jul, og det var vanskelig ikke å komme i feststemning. Den tidligere superioren, Juan Monedero OSA, talte til brødrene i en mørk tone og fortalte dem at situasjonen var alvorlig og at de skulle forberede seg på det som skulle komme.

Svært tidlig neste morgen feiret kommuniteten messe og forsoningens sakrament sammen. Etter at de var blitt styrket av eukaristien, ble brødrene brakt til Madrid i fire busser eller lastebiler. De ble kjørt til skolen Colegio San Antón, som hadde blitt gjort om til et fengsel. Noen dager senere ble flere andre augustinere som hadde blitt fengslet andre steder, brakt til skolefengselet. Blant dem var provinsialprioren (regionalsuperioren) Avelino Rodríguez OSA. Da han ankom, så han at brødrene støttet og oppmuntret hverandre. De yngste medlemmene av kommuniteten fikk god åndelig veiledning av de eldre brødrene, spesielt assisterende ordensgeneral Mariano Revilla OSA.

Fangene ble værende i fengselet inntil slutten av november. Dette var en tid med store lidelser og prøvelser. Selv om fangevokterne pleide å forbanne fangene og true dem med rifler og pistoler og forsøkte å få dem til å komme med blasfemiske ytringer, var det ikke en eneste bror som ble skremt til å fornekte sin tro.

Om kveldene den 28. og 30. november 1936 ble brødrene stilt for retten og dømt av en narredomstol for den forbrytelse det var å være ordensmenn. De stadfestet alle at de var augustinere fra klosteret El Escorial og nektet å fornekte sin kristne tro eller å samarbeide i grusomhetene til dem som forfulgte Kirken. Brødrene ble bundet sammen, stuet inn i lastebiler og brakt til Paracuellos de Jarama, hvor de ble skutt til døde. Totalt 65 brødre fra El Escorial led martyrdøden. Blant dem var den 23-årige Josef López Piteira OSA fra Cuba.

Den største enkeltstående massakren av katolikker i moderne tid skjedde i utkanten av Madrid, nær foten av en høyde kalt Cerro San Miguel (St. Mikael-høyden) i Paracuellos de Jarama, den 7. og 8. november (og fra 28. til 30. november) 1936. Madrid skulle ikke falle i hendene på nasjonalistene før på slutten av borgerkrigen, men sent i oktober 1936 trodde styrkene som forsvarte den spanske republikken, at hovedstaden var i ferd med å falle. Regjeringen skulle overføres til Valencia, og man måtte kvitte seg med de tusenvis av fanger som ble holdt i fengsler og forvaringssentre over hele byen.

I tre dager fra 6. november ble mange hundre fanger ført dit med tog og lastebiler. Da fangene kom til Paracuellos, måtte de grave sine egne massegraver før de ble skutt. Mange ble også begravd levende. Strømmen av fanger til Paracuellos ble avbrutt den 8. november, da nasjonaliststyrkenes fremmarsj syntes å være under kontroll, og etter at mange utenlandske diplomater hadde grepet inn. Men fra 28. til 30. november ble flere tusen flere myrdet i Paracuellos, inkludert nesten alle augustinerne fra El Escorial. Noen historikere mener at i alt nesten 5.000 mennesker kan ha blitt myrdet i Paracuellos i november 1936, og av dem ble utallige drept utelukkende på grunn av sin tro.

Seminaret i Udés i Cuenca

Dette seminaret hadde i alt 115 brødre med avlagte løfter og aspiranter. De ble utvist fra sitt hus om ettermiddagen den 24. juni 1936. Åtte augustinerbrødre ble henrettet øyeblikkelig, uten noen som helst rettssak. To andre ble fengslet i Cuenca inntil 21. september 1936, da også de led martyrdøden.

Skolene i Santander

Brødrene i Santander tjenestegjorde ved to skoler: Colegio Cántabro og en annen skole i gaten Ruamayor, hvor 400 barn av fattige arbeidere fikk gratis utdannelse. Bare en augustiner fra Colegio Cántabro led martyrdøden. han ble henrettet i Gijón. Av de ti brødrene ved skolen i Ruamayor ble fem martyrer.

Etter at brødrene var utvist fra sine hus, søkte de husvære i hybelhus eller i private hjem. En etter en ble de arrestert og henrettet for å være brødre eller prester. Den siste som led martyrdøden, var Epifanio Gómez OSA, som ble drept den 22. desember 1936. Hans lik ble senere funnet i La Vendée ved den franske atlanterhavskysten.

Huset i Gijón i Asturias

Augustinerne i huset i Gijón tjenestegjorde i skoler og tjente som administratorer av sakramentene, predikanter, skriftefedre og kapellaner. Disse brødrene fra Gijón ble martyrdrept under forfølgelsene. I likhet med brødrene fra Santander ble de utvist fra sitt hus og arrestert senere på de stedene der de hadde funnet husly.

Kommuniteten i Málaga

Fire augustinere – to prester og to brødre – led martyrdøden i Málaga. Da de ble tvunget til å forlate sitt hus, fant de husly der hvor de kunne. Derfra fortsatte de i hemmelighet sitt pastorale arbeid. Mens de var opptatt med sin tjeneste, ble de arrestert og martyrdrept.

Pleiehjemmet i Caudete i Albacete

Seksten brødre bodde i pleiehjemmet i Caudete, de fleste av dem var i en svært dårlig forfatning. Fem ble arrestert om morgenen den 23. juli 1936, mens de andre elleve ble arrestert samme ettermiddag. En ble henrettet øyeblikkelig, mens de andre satt i fengsel til 5. august, da de led martyrdøden nær Fuente la Higuera i Valencia. Superior for pleiehjemmet var den salige Gabinus Olaso Zabala (1869-1936), som vakte kontroverser ved sin saligkåring på grunn av sin deltakelse i tortur mens han tjenestegjorde på Filippinene (1894-1900).

De 104 martyrene er:

203
204

203: Den salige Avelino Rodríguez Alonso, prest OSA, født den 9. november 1879 i Santiagomillas i provinsen León i regionen Castilla y León i Spania, død den 28. november 1936 i Paracuellos del Jarama i Madrid i Spania.

204: Den salige Benedikt Alcalde González (sp: Benito), prest OSA, født den 12. januar 1883 i Villayermo i provinsen Burgos i regionen Castilla y León i Spania, død den 28. november 1936 i Paracuellos del Jarama i Madrid i Spania.

206
205

205: Den salige Bernardin Álvarez Melcón (sp: Bernardino), prest OSA, født den 31. august 1903 i Rosales i provinsen León i regionen Castilla y León i Spania, død den 28. november 1936 i Paracuellos del Jarama i Madrid i Spania.

206: Den salige Emmanuel Álvarez Rego de Seves (sp: Manuel), prest OSA, født den 15. september 1908 i Sésamo i provinsen León i regionen Castilla y León i Spania, død den 28. november 1936 i Paracuellos del Jarama i Madrid i Spania.

207
208

207: Den salige Johannes Baldajos Pérez (sp: Juan), legbror OSA, født den 30. mars 1872 i provinsen Palencia i regionen Castilla y León i Spania, død den 28. november 1936 i Paracuellos del Jarama i Madrid i Spania.

208: Den salige Sennen García González (sp: Senén), prest OSA, født den 15. juli 1905 i Villarín i provinsen León i regionen Castilla y León i Spania, død den 28. november 1936 i Paracuellos del Jarama i Madrid i Spania.

210
209

209: Den salige Samuel Pajares García, prest OSA, født den 26. juli 1907 i Roscales i provinsen Palencia i regionen Castilla y León i Spania, død den 28. november 1936 i Paracuellos del Jarama i Madrid i Spania.

210: Den salige Josef Peque Iglesias (sp: José), kleriker med evige løfter OSA, født den 4. februar 1915 i Rosinos de Vidriales i provinsen Zamora i regionen Castilla y León i Spania, død den 28. november 1936 i Paracuellos del Jarama i Madrid i Spania.

211
212

211: Den salige Markus Pérez Andrés (sp: Marcos), legbror OSA, født den 18. juni 1917 i Villasarracino i provinsen Palencia i regionen Castilla y León i Spania, død den 28. november 1936 i Paracuellos del Jarama i Madrid i Spania.

212: Den salige Lucinius Ruiz Valtierra (sp: Lucinio), kleriker med evige løfter OSA, født den 12. februar 1905 i Villanueva de Odra i provinsen Burgos i regionen Castilla y León i Spania, død den 28. november 1936 i Paracuellos del Jarama i Madrid i Spania.

214
213

213: Den salige Balbinus Villarroel y Villarroel (sp: Balbino), prest OSA, født den 30. mars 1910 i Tejerina i provinsen León i regionen Castilla y León i Spania, død den 28. november 1936 i Paracuellos del Jarama i Madrid i Spania.

214: Den salige Sabinus Rodrigo Fierro (sp: Sabino), prest OSA, født den 7. desember 1874 i Cerezal i provinsen León i regionen Castilla y León i Spania, død den 28. november 1936 i Paracuellos del Jarama i Madrid i Spania.

215
216

215: Den salige Antonius Maria Arriaga Anduiza (sp: Antonio María), kleriker med evige løfter OSA, født den 15. desember 1903 i Busturia i provinsen Vizcaya i regionen Baskerland (País Vasco/Euskadi) i Spania, død den 30. august 1936 i «El Tomelloso» i Madrid i Spania.

216: Den salige Ramirus Alonso López (sp: Ramiro), kleriker med evige løfter OSA, født den 28. mars 1915 i Pozuelo de Tábara i provinsen Zamora i regionen Castilla y León i Spania, død den 30. november 1936 i Paracuellos del Jarama i Madrid i Spania.

218
217

217: Den salige Damasus Arconada Merino (sp: Dámaso), prest OSA, født den 17. august 1904 i Carrion de los Condes i provinsen Palencia i regionen Castilla y León i Spania, død den 30. november 1936 i Paracuellos del Jarama i Madrid i Spania.

218: Den salige Ludvig Abia Melendro (sp: Luis), kleriker med evige løfter OSA, født den 28. februar 1919 i Abia de las Torres i provinsen Palencia i regionen Castilla y León i Spania, død den 30. november 1936 i Paracuellos del Jarama i Madrid i Spania.

219
220

219: Den salige Bernardin Calle Franco (sp: Bernardino), kleriker med evige løfter OSA, født den 17. mai 1916 i Iteroseco i provinsen Palencia i regionen Castilla y León i Spania, død den 30. november 1936 i Paracuellos del Jarama i Madrid i Spania.

220: Den salige Peter Carbajal Pereda (sp: Pedro), kleriker med evige løfter OSA, født den 1. august 1912 i Peñacastillo i Santander i regionen Cantabria i Spania, død den 30. november 1936 i Paracuellos del Jarama i Madrid i Spania. Flere kilder kaller ham Carvajal.

222
221

221: Den salige Mikael Cerezal Calvo (sp: Miguel), prest OSA, født den 12. desember 1871 i Palencia i regionen Castilla y León i Spania, død den 30. november 1936 i Paracuellos del Jarama i Madrid i Spania.

222: Den salige Victor Cuesta Villalba (sp: Víctor), kleriker med evige løfter OSA, født den 13. mai 1917 i Mantinos i provinsen Palencia i regionen Castilla y León i Spania, død den 30. november 1936 i Paracuellos del Jarama i Madrid i Spania.

223
224

223: Den salige Josef Maria Dalmau Regas (sp: José María), legbror OSA, født den 16. desember 1886 i Calella i provinsen Barcelona i regionen Catalonia i Spania, død den 30. november 1936 i Paracuellos del Jarama i Madrid i Spania.

224: Den salige Nemesius Díez Fernández (sp: Nemesio), kleriker med evige løfter OSA, født den 20. februar 1913 i Prioro i provinsen León i regionen Castilla y León i Spania, død den 30. november 1936 i Paracuellos del Jarama i Madrid i Spania.

226
225

225: Den salige Josef Joakim Esnaola Urteaga (sp: José Joaquín), prest OSA, født den 8. februar 1898 i Idiazábal i provinsen Guipúzcoa (ba: Gipuzkoa) i regionen Baskerland (País Vasco/Euskadi) i Spania, død den 24. juli 1936 i Leganés i Madrid i Spania.

226: Den salige Mattias Espeso Cuevas (sp: Matías), prest OSA, født den 22. februar 1901 i San Martin de Valdetuéjar i provinsen León i regionen Castilla y León i Spania, død den 30. november 1936 i Paracuellos del Jarama i Madrid i Spania.

227
228

227: Den salige Josef Augustin Fariña Castro (sp: José Agustín), prest OSA, født den 20. mars 1879 i Valladolid i regionen Castilla y León i Spania, død den 30. november 1936 i Paracuellos del Jarama i Madrid i Spania.

228: Den salige Frans Fuente Puebla (sp: Francisco), kleriker med evige løfter OSA, født den 17. oktober 1916 i Buenavista de Valdavia i provinsen Palencia i regionen Castilla y León i Spania, død den 30. november 1936 i Paracuellos del Jarama i Madrid i Spania.

230
229

229: Den salige Josef Gando Uña (sp: José), kleriker med evige løfter OSA, født den 17. juni 1910 i Villagériz de Vidriales i provinsen Zamora i regionen Castilla y León i Spania, død den 30. november 1936 i Paracuellos del Jarama i Madrid i Spania.

230: Den salige Joakim García Ferrero (sp: Joaquín), prest OSA, født den 21. august 1884 i Morales de Valverde i provinsen Zamora i regionen Castilla y León i Spania, død den 30. november 1936 i Paracuellos del Jarama i Madrid i Spania.

231
232

231: Den salige Arthur García de la Fuente (sp: Arturo), prest OSA, født den 19. juni 1902 i Madrid i Spania, død den 30. november 1936 i Paracuellos del Jarama i Madrid i Spania.

232: Den salige Nemesius García Rubio (sp: Nemesio), kleriker med evige løfter OSA, født den 17. april 1912 i Vegapujin i provinsen León i regionen Castilla y León i Spania, død den 30. november 1936 i Paracuellos del Jarama i Madrid i Spania. Kilden newsaints.faithweb.com kaller ham García Fernández.

234
233

233: Den salige Stefan García Suárez (sp: Esteban), prest OSA, født den 1. august 1891 i Canales i provinsen León i regionen Castilla y León i Spania, død den 30. november 1936 i Paracuellos del Jarama i Madrid i Spania.

234: Den salige Benedikt Garnelo Álvarez (sp: Benito), prest OSA, født den 12. januar 1876 i Carracedo del Monasterio i provinsen León i regionen Castilla y León i Spania, død den 30. november 1936 i Paracuellos del Jarama i Madrid i Spania.

235
236

235: Den salige Gerhard Gil Leal (sp: Gerardo), prest OSA, født den 3. oktober 1871 i La Vid i provinsen Burgos i regionen Castilla y León i Spania, død den 30. november 1936 i Paracuellos del Jarama i Madrid i Spania.

236: Den salige Markus Guerrero Prieto (sp: Marcos), kleriker med evige løfter OSA, født den 12. mai 1915 i Fuente Encalada i provinsen Zamora i regionen Castilla y León i Spania, død den 30. november 1936 i Paracuellos del Jarama i Madrid i Spania.

238
237

237: Den salige Mikael Iturrarán Laucirica (sp: Miguel), kleriker med evige løfter OSA, født den 28. september 1918 i Marquina i provinsen Vizcaya i regionen Baskerland (País Vasco/Euskadi) i Spania, død den 30. november 1936 i Paracuellos del Jarama i Madrid i Spania.

238: Den salige Jesus Largo Manrique (sp: Jesús), prest OSA, født den 13. juli 1912 i Calzada de los Molinos i provinsen Palencia i regionen Castilla y León i Spania, død den 30. november 1936 i Paracuellos del Jarama i Madrid i Spania.

239
240

239: Den salige Josef López Piteira (sp: José), kleriker med evige løfter OSA, født den 27. mars 1913 i Arroyo Blanco i Jatibonico i Camagüey på Cuba, død den 30. november 1936 i Paracuellos del Jarama i Madrid i Spania. Han er Cubas første saligkårede helgen.

240: Den salige Konstantin Malumbres Francés (sp: Constantino), prest OSA, født den 11. mars 1872 i Frómista i provinsen Palencia i regionen Castilla y León i Spania, død den 30. november 1936 i Paracuellos del Jarama i Madrid i Spania.

242
241

241: Den salige Frans Marcos del Río (sp: Francisco), prest OSA, født den 27. januar 1874 i Lodoso i provinsen Burgos i regionen Castilla y León i Spania, død den 30. november 1936 i Paracuellos del Jarama i Madrid i Spania.

242: Den salige Richard Marcos Reguero (sp: Ricardo), legbror OSA, født den 9. juni 1891 i Villanueva de las Manzanas i provinsen León i regionen Castilla y León i Spania, død den 30. november 1936 i Paracuellos del Jarama i Madrid i Spania.

243
244

243: Den salige Julius Marcos Rodríguez (sp: Julio), kleriker med evige løfter OSA, født den 16. mars 1914 i Carrizal i provinsen León i regionen Castilla y León i Spania, død den 30. november 1936 i Paracuellos del Jarama i Madrid i Spania.

244: Den salige Julius Maria Fincias (sp: Julio María), kleriker med evige løfter OSA, født den 29. september 1916 i Santa Eulalia de Tábara i provinsen Zamora i regionen Castilla y León i Spania, død den 30. november 1936 i Paracuellos del Jarama i Madrid i Spania.

246
245

245: Den salige Romanus Martín Mata (sp: Román), kleriker med evige løfter OSA, født den 22. mai 1918 i Buenavista de Valdavia i provinsen Palencia i regionen Castilla y León i Spania, død den 30. november 1936 i Paracuellos del Jarama i Madrid i Spania.

246: Den salige Melkior Martínez Antuña (sp: Melchor), prest OSA, født den 7. april 1889 i San Juan de Arenas i regionen Asturias i Spania, død den 30. november 1936 i Paracuellos del Jarama i Madrid i Spania.

247
248

247: Den salige Peter Martínez Ramos (sp: Pedro), prest OSA, født den 23. oktober 1903 i Figuerela de Arriba i provinsen Zamora i regionen Castilla y León i Spania, død den 30. november 1936 i Paracuellos del Jarama i Madrid i Spania.

248: Den salige Isidor Mediavilla Campo (sp: Isidro), legbror OSA, født den 12. mai 1913 i Villasur de Ciera i provinsen Palencia i regionen Castilla y León i Spania, død den 30. november 1936 i Paracuellos del Jarama i Madrid i Spania.

250
249

249: Den salige Heliodorus Merino y Merino (sp: Heliodoro), prest OSA, født den 26. februar 1901 i La Puebla de Valdavia i provinsen Palencia i regionen Castilla y León i Spania, død den 30. november 1936 i Paracuellos del Jarama i Madrid i Spania.

250: Den salige Johannes Monedero Fernández (sp: Juan), prest OSA, født den 11. september 1881 i Roa de Duero i provinsen Burgos i regionen Castilla y León i Spania, død den 30. november 1936 i Paracuellos del Jarama i Madrid i Spania.

251
252

251: Den salige Josef Noriega González (sp: José), kleriker med evige løfter OSA, født den 10. februar 1915 i Barriosuso i provinsen Palencia i regionen Castilla y León i Spania, død den 30. november 1936 i Paracuellos del Jarama i Madrid i Spania.

252: Den salige Gerhard Pascual Mata (sp: Gerardo), legbror OSA, født den 25. september 1915 i Cerezal i provinsen León i regionen Castilla y León i Spania, død den 30. november 1936 i Paracuellos del Jarama i Madrid i Spania.

254
253

253: Den salige Josef Antonius Pérez García (sp: José Antonio), kleriker med evige løfter OSA, født den 9. april 1918 i Villapodambre i provinsen León i regionen Castilla y León i Spania, død den 30. november 1936 i Paracuellos del Jarama i Madrid i Spania.

254: Den salige Augustin Renedo Martino (sp: Agustín), prest OSA, født den 26. august 1870 i Baños i provinsen Palencia i regionen Castilla y León i Spania, død den 30. november 1936 i Paracuellos del Jarama i Madrid i Spania.

255
256

255: Den salige Marianus Revilla Rico (sp: Mariano), prest OSA, født den 12. desember 1887 i Buenavista de Valdavia i provinsen Palencia i regionen Castilla y León i Spania, død den 30. november 1936 i Paracuellos del Jarama i Madrid i Spania.

256: Den salige Benedikt Rodríguez González (sp: Benito), prest OSA, født den 21. mars 1873 i Armellada i provinsen León i regionen Castilla y León i Spania, død den 30. november 1936 i Paracuellos del Jarama i Madrid i Spania.

258
257

257: Den salige Konrad Rodríguez Gutiérrez (sp: Conrado), prest OSA, født den 24. november 1901 i Villanueva de la Peña i provinsen Palencia i regionen Castilla y León i Spania, død den 30. november 1936 i Paracuellos del Jarama i Madrid i Spania.

258: Den salige Macarius Sánchez López (sp: Macario), legbror OSA, født den 29. februar 1884 i Hoyocasero i provinsen Ávila i regionen Castilla y León i Spania, død den 30. november 1936 i Paracuellos del Jarama i Madrid i Spania.

259
260

259: Den salige Thomas Sánchez López (sp: Tomás), legbror OSA, født den 8. september 1890 i Hoyocasero i provinsen Ávila i regionen Castilla y León i Spania, død den 30. november 1936 i Paracuellos del Jarama i Madrid i Spania.

260: Den salige Johannes Sánchez y Sánchez (sp: Juan), prest OSA, født den 27. januar 1882 i Diego Álvaro i provinsen Ávila i regionen Castilla y León i Spania, død den 30. november 1936 i Paracuellos del Jarama i Madrid i Spania.

262
261

261: Den salige Peter Simón Ferrero (sp: Pedro), kleriker med evige løfter OSA, født den 22. oktober 1916 i Fuente Encalada i provinsen Zamora i regionen Castilla y León i Spania, død den 30. november 1936 i Paracuellos del Jarama i Madrid i Spania.

262: Den salige Ludvig Suárez Valdés (sp: Luis), prest OSA, født den 19. juni 1874 i Ciaño i regionen Asturias i Spania, død den 30. november 1936 i Paracuellos del Jarama i Madrid i Spania.

263
264

263: Den salige Dionysius Terceño Vicente (sp: Dionisio), kleriker med evige løfter OSA, født den 25. mai 1912 i Congosto de Valdavia i provinsen Palencia i regionen Castilla y León i Spania, død den 30. november 1936 i Paracuellos del Jarama i Madrid i Spania.

264: Den salige Maximus Valle García (sp: Máximo), kleriker med evige løfter OSA, født den 30. desember 1915 i Villanueva de Abajo i provinsen Palencia i regionen Castilla y León i Spania, død den 30. november 1936 i Paracuellos del Jarama i Madrid i Spania.

266
265

265: Den salige Peter de la Varga Delgado (sp: Pedro), prest OSA, født den 30. juli 1904 i Valladolid i regionen Castilla y León i Spania, død den 30. november 1936 i Paracuellos del Jarama i Madrid i Spania.

266: Den salige Benedikt Velasco y Velasco (sp: Benito), prest OSA, født den 20. mars 1884 i Arroyal de Vivar i provinsen Burgos i regionen Castilla y León i Spania, død den 30. november 1936 i Paracuellos del Jarama i Madrid i Spania.

267
268

267: Den salige Julian Zarco Cuevas (sp: Julián), prest OSA, født den 27. juli 1887 i provinsen Cuenca i regionen Castilla-La Mancha i Spania, død den 30. november 1936 i Paracuellos del Jarama i Madrid i Spania.

268: Den salige Josef Gutiérrez Arranz (sp: José), prest OSA, født den 14. april 1883 i Zuzones i provinsen Burgos i regionen Castilla y León i Spania, død den 28. juli 1936 i Belinchón i provinsen Cuenca i regionen Castilla-La Mancha i Spania.

270
269

269: Den salige Josef Aurelius Calleja del Hierro (sp: José Aurelio), prest OSA, født den 15. oktober 1901 i Melgar de Fernamental i provinsen Burgos i regionen Castilla y León i Spania, død den 28. juli 1936 i Belinchón i provinsen Cuenca i regionen Castilla-La Mancha i Spania.

270: Den salige Henrik Serra Chorro (sp: Enrique), prest OSA, født den 3. desember 1899 i La Barraca i provinsen og regionen Valencia i Spania, død den 28. juli 1936 i Belinchón i provinsen Cuenca i regionen Castilla-La Mancha i Spania.

271
272

271: Den salige Antolín Astorga Díaz, prest OSA, født den 16. februar 1906 i Aguilar de Campóo i provinsen Palencia i regionen Castilla y León i Spania, død den 28. juli 1936 i Belinchón i provinsen Cuenca i regionen Castilla-La Mancha i Spania.

272: Den salige Hyacint Martínez Ayuela (sp: Jacinto), prest OSA, født den 3. juli 1882 i Celadilla del Río i provinsen Palencia i regionen Castilla y León i Spania, død den 21. september 1936 i Cuenca i regionen Castilla-La Mancha i Spania.

274
273

273: Den salige Nikolas de Mier Francisco (sp: Nicolás), prest OSA, født den 4. desember 1903 i Redondo i provinsen Palencia i regionen Castilla y León i Spania, død den 21. september 1936 i Cuenca i regionen Castilla-La Mancha i Spania.

274: Den salige Laurentius Arribas Palacio (sp: Lorenzo), prest OSA, født den 10. oktober 1880 i Arconada de Bureba i provinsen Burgos i regionen Castilla y León i Spania, død den 28. juli 1936 i Vallecas i Madrid i Spania.

275
276

275: Den salige Primitivus Sandín Miñambres (sp: Primitivo), prest OSA, født den 25. januar 1893 i Santibáñez de Tera i provinsen Zamora i regionen Castilla y León i Spania, død den 28. juli 1936 i Vallecas i Madrid i Spania.

276: Den salige Peter Alonso Fernández (sp: Pedro), prest OSA, født den 1. august 1888 i Faramontanos i provinsen Zamora i regionen Castilla y León i Spania, død den 28. juli 1936 i Vallecas i Madrid i Spania.

278
277

277: Den salige Froilán Lanero Villadangos, prest OSA, født den 3. oktober 1910 i Villadangos i provinsen León i regionen Castilla y León i Spania, død den 28. juli 1936 i Vallecas i Madrid i Spania.

278: Den salige Vincent Toledano Valenciano (sp: Vicente), sekularprest i bispedømmet Cuenca, født den 28. oktober 1900 i Saceda de Trasierra i provinsen Cuenca i regionen Castilla-La Mancha i Spania, død den 28. juli 1936 i Belinchón i provinsen Cuenca i regionen Castilla-La Mancha i Spania.

279
280

279: Den salige Severin Montes Fernández (sp: Severino), prest OSA, født den 14. mars 1887 i San Julián de Bimenes i regionen Asturias i Spania, død den 15. august 1936 i Oviedo i regionen Asturias i Spania.

280: Den salige Florentius Alonso Ruiz (sp: Florencio), prest OSA, født den 24. februar 1889 i Osorno i provinsen Palencia i regionen Castilla y León i Spania, død den 25. august 1936 i Tragamón i Gijón i regionen Asturias i Spania.

282
281

281: Den salige Johannes Pérez Rodríguez (sp: Juan), prest OSA, født den 2. desember 1877 i Andavías del Pan i provinsen Zamora i regionen Castilla y León i Spania, død den 25. august 1936 i Tragamón i Gijón i regionen Asturias i Spania.

282: Den salige Vidal Ruiz Vallejo, prest OSA, født den 6. november 1892 i Carrión de los Condes i provinsen Palencia i regionen Castilla y León i Spania, død den 6. september 1936 i Piles i Gijón i regionen Asturias i Spania.

283
284

283: Den salige Claudius Julian García San Roma (sp: Claudio Julián), prest OSA, født den 9. januar 1904 i Puebla de Sanabria i provinsen Zamora i regionen Castilla y León i Spania, død den 28. oktober 1936 i Neila i Santander i regionen Cantabria i Spania.

284: Den salige Leontius Lope García (sp: Leoncio), kleriker med evige løfter OSA, født den 24. april 1902 i Tordómar i provinsen Burgos i regionen Castilla y León i Spania, død den 28. oktober 1936 i Neila i Santander i regionen Cantabria i Spania.

286
285

285: Den salige Mikael San Román Fernández (sp: Miguel), prest OSA, født den 12. august 1879 i Tábara i provinsen Zamora i regionen Castilla y León i Spania, død den 18. desember 1936 i Sariego i Santander i regionen Cantabria i Spania.

286: Den salige Eugenius Cernuda Febrero (sp: Eugenio), prest OSA, født den 15. november 1900 i Zaratán i provinsen Valladolid i regionen Castilla y León i Spania, død den 18. desember 1936 i Sariego i Santander i regionen Cantabria i Spania.

287
288

287: Den salige Epifanius Gómez Álvaro (sp: Epifanio), prest OSA, født den 7. april 1874 i Lerma i provinsen Burgos i regionen Castilla y León i Spania, død den 23. desember 1936 i Neila i Santander i regionen Cantabria i Spania.

288: Den salige Emmanuel Formigo Giráldez (sp: Manuel), prest OSA, født den 13. november 1894 i Pazos Hermos i provinsen Orense i regionen Galicia i Spania, død den 15. august 1936 i Málaga i regionen Andalucía i Spania.

290
289

289: Den salige Fortunatus Merino Vegas (sp: Fortunato), prest OSA, født den 11. november 1892 i Iteroseco i provinsen Palencia i regionen Castilla y León i Spania, død den 25. august 1936 i Málaga i regionen Andalucía i Spania.

290: Den salige Ludvig Gutiérrez Calvo (sp: Luis), legbror OSA, født den 29. januar 1888 i Melgar de Abajo i provinsen Valladolid i regionen Castilla y León i Spania, død den 25. august 1936 i Málaga i regionen Andalucía i Spania.

291
292

291: Den salige Diego Hompanera París, legbror OSA, født den 12. november 1915 i Muñeca de la Peña i provinsen Palencia i regionen Castilla y León i Spania, død den 21. september 1936 i Málaga i regionen Andalucía i Spania.

292: Den salige Henrik Vidaurreta Palma (sp: Enrique), sekularprest i bispedømmet Málaga, født den 16. oktober 1896 i Antequera i provinsen Málaga i regionen Andalucía i Spania, død den 31. august 1936 på kirkegården San Rafaél i Málaga i regionen Andalucía i Spania.

294
293

293: Den salige Johannes Duarte Martín (sp: Juan), diakon i bispedømmet Málaga, født den 17. mars 1912 i Yunquera i provinsen Málaga i regionen Andalucía i Spania, død den 5. november 1936 i Alora i provinsen Málaga i regionen Andalucía i Spania.

294: Den salige Gabinus Olaso Zabala (sp: Gabino), prest OSA, født den 18. februar 1869 i Abadiano i provinsen Vizcaya i regionen Baskerland (País Vasco/Euskadi) i Spania, død den 5. august 1936 i Fuente la Higuera i provinsen og regionen Valencia i Spania.

295
296

295: Den salige Angelus Pérez Santos (sp: Àngel), prest OSA, født den 1. oktober 1877 i Villaherreros i provinsen Palencia i regionen Castilla y León i Spania, død den 5. august 1936 i Fuente la Higuera i provinsen og regionen Valencia i Spania.

296: Den salige Victor Gaitero González (sp: Víctor), prest OSA, født den 18. oktober 1871 i Valdemora i provinsen León i regionen Castilla y León i Spania, død den 5. august 1936 i Fuente la Higuera i provinsen og regionen Valencia i Spania.

297: Den salige Anastasius Díez García (sp: Anastasio), prest OSA, født den 21. januar 1867 i Quintanilla Vivar i provinsen Burgos i regionen Castilla y León i Spania, død den 5. august 1936 i Fuente la Higuera i provinsen og regionen Valencia i Spania.

298: Den salige Kyprian Polo García (sp: Cipriano), prest OSA, født den 16. september 1880 i Mayorga i Valladolid i Spania, død den 5. august 1936 i Fuente la Higuera i provinsen og regionen Valencia i Spania.

300
299

299: Den salige Emilius Camino Noval (sp: Emilio), prest OSA, født den 9. oktober 1877 i Valdesto i Oviedo i regionen Asturias i Spania, død den 5. august 1936 i Fuente la Higuera i provinsen og regionen Valencia i Spania.

300: Den salige Filip Barba Chamorro (sp: Felipe), prest OSA, født den 5. februar 1873 i Pozo Antiguo i provinsen Zamora i regionen Castilla y León i Spania, død den 5. august 1936 i Fuente la Higuera i provinsen og regionen Valencia i Spania.

301
302

301: Den salige Ludvig Blanco Álvarez (sp: Luis), legbror OSA, født den 20. november 1888 i Ayóo de Vidriales i provinsen Zamora i regionen Castilla y León i Spania, død den 5. august 1936 i Fuente la Higuera i provinsen og regionen Valencia i Spania.

302: Den salige Lucianus Ramos Villafruela (sp: Luciano), legbror OSA, født den 17. oktober 1884 i Villahoz i provinsen Burgos i regionen Castilla y León i Spania, død den 5. august 1936 i Fuente la Higuera i provinsen og regionen Valencia i Spania.

304
303

303: Den salige Hubald Revilla Rodríguez (sp: Ubaldo), legbror OSA, født den 16. mai 1885 i Buenavista de Valdavia i provinsen Palencia i regionen Castilla y León i Spania, død den 5. august 1936 i Fuente la Higuera i provinsen og regionen Valencia i Spania.

304: Den salige Rigobert A. de Anta y de Barrio (sp: Rigoberto), sekularprest i bispedømmet Albacete, født den 4. januar 1894 i Sax i provinsen Alicante i regionen Valencia i Spania, død den 24. august 1936 i El Pozuelo i provinsen Albacete i regionen Castilla-La Mancha i Spania.

305
306

305: Den salige Fortunatus Arias Sánchez (sp: Fortunato), sekularprest i bispedømmet Albacete, født den 11. (?) juni 1892 i Almaciles i provinsen Granada i regionen Andalucía i Spania, død den 12. september 1936 i Hellín i provinsen Albacete i regionen Castilla-La Mancha i Spania.

306: Den salige Mikael Díaz Sánchez (sp: Miguel), sekularprest i bispedømmet Albacete, født den 30. juli 1879 i Caudete i Orihuela i provinsen Alicante i regionen Valencia i Spania, død den 15. november 1936 i Almansa i provinsen Albacete i regionen Castilla-La Mancha i Spania.

av Webmaster publisert 04.11.2010, sist endret 03.10.2017 - 01:16