Den salige Antonius av St. Bonaventura (av Tuy) (1588-1628)

Minnedag: 10. september

En av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Antonius av St. Bonaventura ble født i 1588 i Tuy i Galicia i Spania, og han kalles derfor også «av Tuy». Han studerte i Salamanca, ble fransiskaner (Ordo Fratrum Minorum - OFM) og ble utnevnt til misjonen i Manila på Filippinene. Her ble han presteviet og sendt over til Japan, hvor det er nedtegnet at han forsonte over 2.700 apostater (frafalne) med Kirken i de ti årene han virket med stor iver som misjonær. Men han ble arrestert, og etter flere måneders grusom tortur ble han brent levende i Nagasaki den 8. september 1628 sammen med den salige dominikanerpateren Dominikus Castellet, Thomas av St. Hyacint OP og Dominikus av Nagasaki OFM. Samme dag ble 17 andre halshogd i Nagasaki.

Antonius ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som En av de 205 salige martyrene av Japan (nr 171 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Antonius' minnedag er dødsdagen 8. september, men 10. september og 1. juni nevnes også.

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:49