Den salige Dominikus Castellet (1592-1628)

Minnedag: 10. september

En av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Dominikus Castellet ble født i 1592 i Esparraguera i provinsen Barcelona i Catalonia i Spania. Han sluttet seg til dominikanerordenen (Ordo Praedicatorum - OP) i Barcelona og ble presteviet. Han ble sendt til den dominikanske misjonen i Japan, hvor han ble ordenens provinsialvikar. Han ble arrestert og brent levende i Nagasaki den 8. september 1628 sammen med tre andre - de salige Thomas av St. Hyacint OP, Antonius av St. Bonaventura OFM og Dominikus av Nagasaki OFM. Samme dag ble 17 andre halshogd i Nagasaki.

Dominikus ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som En av de 205 salige martyrene av Japan (nr 168 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Dominikus' minnedag er 1. juni, mens de andre i gruppen har minnedag på dødsdagen 8. september.

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 02.10.2017 - 19:59