Den salige Thomas av St. Hyacint ( -1628)

Minnedag: 10. september

En av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Thomas av St. Hyacint ble født i Nagasaki i Japan. Han fikk sin utdannelse hos jesuittene, som også hadde lært opp hans foreldre som kateketer. Han ble selv kateket tilknyttet de dominikanske misjonærene og sluttet seg selv til dominikanerne (Ordo Praedicatorum - OP) i Manila på Filippinene. Hans var en dyktig student på dominikanernes Universidad de Santo Tomás i Manila, perfeksjonerte sitt spansk og studerte alt som han mente kunne gjøre ham nyttigere som misjonær. [Helligkåringskongregasjonens Index ac status causarum kaller ham «kateket OP», mens kilden KIR skriver at han ble presteviet i Manila.]

Sammen med tre andre reiste han til Japan via Formosa (Taiwan), kledd som legmenn. De arbeidet for den dominikanske misjonen i Japan inntil de ble tatt en etter en. Thomas klarte seg lengst - han virket i fire år. Han ble arrestert og brent levende i Nagasaki den 8. september 1628 sammen med tre andre - den salige pateren Dominikus Castellet OP og fransiskanerne Antonius av St. Bonaventura og Dominikus av Nagasaki. Samme dag ble 17 andre halshogd i Nagasaki.

Thomas ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som En av de 205 salige martyrene av Japan (nr 169 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Thomas' minnedag er dødsdagen 8. september.

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:54