Den salige Dominikus av Nagasaki ( -1628)

Minnedag: 10. september

En av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Dominikus av Nagasaki var en japansk kateket. Han ble arrestert og mottok drakten som fransiskaner (Ordo Fratrum Minorum - OFM) i fengselet i Omura av den salige Antonius av St. Bonaventura. Han ble brent levende i Nagasaki den 8. september 1628 sammen med Antonius og den salige dominikanerne Dominikus Castellet og Thomas av St. Hyacint. Samme dag ble 17 andre halshogd i Nagasaki.

Dominikus ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som En av de 205 salige martyrene av Japan (nr 172 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Dominikus' minnedag er dødsdagen 8. september.

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:50