Den salige Apollinaris Franco ( -1622)

Minnedag: 10. september

En av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Apollinaris Franco ble født på 1500-tallet i Aquilar del Campo i Gamle Castilla i Spania. Han studerte jus i Salamanca, gikk inn i fransiskanernes observantgren (Ordo Fratrum Minorum Observantiae - OFMObs) og ble presteviet. I 1614 ble han sendt til Japan som generalkommissær for ordenens misjoner der. Han ble arrestert i 1617 og vansmektet i det forferdelige fengselet i Omura til 1622.

Han ble brent levende i Omura den 12. september 1622 sammen med den salige dominikanerpateren Thomas Zumárraga og fire andre ledsagere: de salige Mancius av St. Thomas OP, Dominikus av Fiunga OP, Frans av St. Bonaventura OFM og Peter-Paulus av St. Klara OFM.

Apollinaris ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som En av de 205 salige martyrene av Japan (nr 107 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Apollinaris' minnedag er også 10. september, men dødsdagen 12. september nevnes også. [Kildene Benedictines og Bunson skriver at han led martyrdøden den 10. september.]

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:49