Den salige Peter-Paulus av St. Klara ( -1622)

Minnedag: 10. september

En av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Peter-Paulus av St. Klara ble født i Saigo i Arima i Japan. Han ble kateket og fransiskaner (Ordo Fratrum Minorum - OFM) og arbeidet under den salige Apollinaris Franco OFMObs før han ble arrestert. Han ble brent levende i Omura den 12. september 1622 sammen med Franco, den salige dominikanerpateren Thomas Zumárraga og tre andre ledsagere: de salige Mancius av St. Thomas OP, Dominikus av Fiunga OP og Frans av St. Bonaventura OFM.

Peter-Paulus ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som En av de 205 salige martyrene av Japan (nr 109 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Peter-Paulus' minnedag er dødsdagen 12. september.

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:52