Den salige Thomas Zumárraga (1575-1622)

Minnedag: 10. september

En av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Thomas Zumárraga ble født i 1575 i Vitoria i Spania. Han sluttet seg til dominikanerordenen (Ordo Praedicatorum - OP) og ble presteviet. Han ble sendt til ordenens misjon i Japan. Der arbeidet han for å fremme kristendommens sak inntil han ble arrestert og satt fengslet i tre år i Suzota nær Omura, to mil fra Nagasaki. Han ble til slutt brent levende i Omura den 12. september 1622 sammen med fem ledsagere: de salige Mancius av St. Thomas OP, Dominikus av Fiunga OP, Apollinaris Franco OFMObs, Frans av St. Bonaventura OFM og Peter-Paulus av St. Klara OFM.

Thomas ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som En av de 205 salige martyrene av Japan (nr 104 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Thomas' minnedag er dødsdagen 12. september.

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:54