Den salige Dominikus av Fiunga ( -1622)

Minnedag: 10. september

En av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Dominikus av Fiunga var en japansk kateket og dominikaner (Ordo Praedicatorum - OP) som ble arrestert og fengslet. [Kilden Benedictines skriver at han var dominikanertertiar (Tertius Ordo Sancti Dominici - TOSD).] Han ble brent levende i Omura den 12. september 1622 sammen med den salige dominikanerpateren Thomas Zumárraga og fire andre ledsagere: de salige Mancius av St. Thomas OP, Apollinaris Franco OFMObs, Frans av St. Bonaventura OFM og Peter-Paulus av St. Klara OFM.

Dominikus ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som En av de 205 salige martyrene av Japan (nr 106 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Dominikus' minnedag er dødsdagen 12. september.

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:50