Alfabetisk (Y)

Grunnen til at visse navn står uthevet med fet skrift, er at de enten (a) er helgener nevnt i den universelle eller den norske katolske helgenkalender, (b) er nevnt i Den romerske messekanon, (c) har biografier over en viss lengde (over ca. 8000 bokstaver), eller (d) av oss antas å være av særlig interesse.

Listen omfatter både helligkårede og saligkårede (S). Om distinksjonen mellom hellig- og saligkårede, som er av relativt ny dato (siden senmiddelalderen), les artikkelen med forklaring av helligkåringsprosessen.

 

av Mats Tande publisert 17.03.2011, sist endret 22.02.2016 - 15:26