Den hellige Anatolius II av Optina (1855-1922)

Minnedag: 30. juli

Ikon av De eldste fra Optina

Den hellige Anatolius (ru: Anatol; Анатоль) ble født som Alexander Potapov (ru: Aleksandr; Александр Потапов) i 1855. Han lengtet etter å bli munk helt fra sin ungdom. Hans mor ville imidlertid ikke gi sin tillatelse til dette, så han trådte inn i klosteret i Optina først etter hennes død.

Anatolius levde i sketen i mange år som celletjener for den hellige Ambrosius. Etter dennes død i 1891 fungerte han som eldste, selv om han fortsatt bara var diakon, først i cellen til Vladimir-ikonet av Guds Mor i klosterets skete og deretter i hovedklosteret. Han ble kalt Anatolius II eller «den Yngre» for å skjelne ham fra den hellige Anatolius I (1824-94), Ambrosius' assistent, arkimandritt og superior for sketen.

Munkene pleide å komme til Anatolius den Yngre for å avsløre sine tanker to ganger om dagen. Etter å ha mottatt hans råd, gikk de derfra renset og full av fred og glede. Han mottok alle med kjærlighet, og det var alltid flokker av besøkende ved hans celle. Den eldste var alltid svært vennlig og villig til å hjelpe alle som kom til ham med problemer eller sorger. Men han fikk svært lite søvn, siden de besøkende ikke forlot hans celle før sent om kvelden. Han ga seg helt over til Jesusbønnen og sov knapt i det hele tatt, døste bare av en smule under lesningen av salmene under matutin. Gjennom denne indre aktiviteten bevarte han en urokkelig ro selv om tusenvis av mennesker fra hele Russland kom for å besøke ham. Han pleide ofte å gi sine besøkende boken «Om sann kristendom» av den hellige Tikhon av Zadonsk, og han ba dem om å ta den og leve i henhold til dens befalinger.

Vanligvis pleide den eldste å komme ut i vestibylen og velsigne alle med et lite og raskt korstegn. Han var liten og usedvanlig rask i sine bevegelser. Han pleide å slå lett med fingrene på mannens panne flere ganger, som om han ville besegle korstegnet. Mens han gikk rundt til alle, pleide han å svare på de spørsmålene som ble stilt ham, og deretter ville han motta visse personer individuelt for en samtale i sin celle. Den kjærligheten og ømheten som preget hans vesen, trakk alltid til seg stor menneskemengder til den eldste. En gang da han var syk, forlot han ikke sin celle, men gikk opp til vinduet, og gjennom vinduet velsignet han menneskene som hadde samlet seg utenfor. Da de så ham, falt hele menneskemengden på kne.

En dag fikk Anatolius besøk av en bonde som befant seg i en vanskelig situasjon. Han og hans familie hadde ikke tak over hodet og bare femti rubler å leve for. Ingen var i stand til å hjelpe ham, så han begynte å drikke. Da bestemte han seg for å forlate sin hustru og barn og se etter arbeid i Moskva. Av en eller annen grunn bestemte han seg for å dra til Optima først og snakke med eldste Anatolius. Da mannen bøyde seg ned for å bli velsignet, banket eldste Anatolius ham lett på hodet to ganger og gjorde korstegnet langsomt og omhyggelig. Da sa mannen at han ønsket å dø. Da den eldste spurte ham ut, øste han ut hele sin historie. Anatolius lyttet tålmodig, velsignet ham igjen og fortalte ham at han ville flytte inn i et nytt hjem om tre dager. Dette skjedde virkelig, og hele mannens liv forandret seg.

Klosteret i Optina

En gang før 1911 ble Anatolius presteviet og ble da hieromunk (prestemunk). Han profeterte den 27. februar 1917 at den russiske kirkens organisatoriske enhet ville brytes opp i en rekke grener og splinter. Han sammenlignet Kirken med et skip og sa den ville komme ut i storm og bli ødelagt. Men etter et forlis kan mennesker overleve på vrakgods, og ikke alt ville bli ødelagt. Han profeterte også at enheten ville gjenskapes, at alt vrakgodset ville forenes gjennom Guds vilje og makt og skipet gjenoppstå i all sin skjønnhet.

Etter Den russiske Revolusjon i 1917 ble Anatolius tidlig på 1920-tallet spottet og plaget av soldater fra Den røde hær, som barberte av ham skjegget. Han måtte tåle mange lidelser, men fortsatte å motta besøkende. Om kvelden den 29. juli 1922 (juliansk kalender) kom de for å arrestere ham, men han ba om litt tid på å forberede seg. Neste morgen kom soldater og spurte celletjeneren om den eldste var klar. Broder Barnabas svarte at han var klar og inviterte dem til å komme inn i cellen, og der fant de Anatolius liggende i sin kiste. Herren hadde tatt ham til seg om natten for å spare ham for ytterligere lidelser.

Noen få dager før den eldstes død mottok en av hans åndelige døtre et brev fra ham som inviterte henne til å komme og bo i klosteret en stund. Hun utsatte sin reise og kom dit først den niende dagen etter hans død. Der møtte hun andre mennesker som også var tilkalt av den eldste, enten gjennom brev eller i drømme. Anatolius ble gravlagt ved siden av eldste Makarios, hvis relikvier da ble funnet å være intakte.

Bisperådet i Den russiske utenlandskirken som ble holdt i New York i august 1988, bestemte at de eldste fra Optina skulle helligkåres. Venerasjonen av startsi fra Optina ble den 12. mai 1990 godkjent av synoden i Den russiske utenlandskirken som ble holdt i katedralen St. Nikolas i Montreal i Canada. Patriarkatet i Moskva autoriserte lokal venerasjon av de eldste i Optina den 13. juni 1996.

Arbeidet med å avdekke relikviene til de hellige Leonid, Makarios, Hilarion, Ambrosius, Anatolius I, Barsanufios og Anatolius II begynte den 24. juni 1998 og ble avsluttet dagen etter. Men på grunn av de kirkelige festene på disse dagene, blant dem den hellige Johannes Døperens fødsel, bestemte patriark Aleksij II (1990-2008) at 27. juni skulle være minnedagen for denne begivenheten. Relikviene av de hellige eldste hviler nå i kirken for Vladimir-ikonet av Guds Mor.

Den universelle venerasjonen av De eldste i Optina ble autorisert da bispesynoden i den russisk-ortodokse kirke den 13. august 2000 (31. juli etter den julianske kalenderen) vedtok å helligkåre 1.154 personer, inkludert tsar Nikolaj II og hans familie sammen med over 1.100 martyrer for Sovjet-regimet. Vedtaket ble offentliggjort dagen etter, og allerede søndag den 20. august 2000 (7. august etter den julianske kalender) ble den store helligkåringsseremonien feiret. Dette skjedde i Kristus Frelser-katedralen i Moskva, som var vigslet dagen før (6. august etter den julianske kalenderen, festen for Herrens Forklarelse) etter å ha blitt gjenoppbygd som en tro kopi av den gamle katedralen, som ble sprengt i luften på Stalins ordre den 5. desember 1931. Under den guddommelige liturgien («messen») ble navnene på dem som var godkjent for helligkåring av bispesynoden, lest høyt før selve helligkåringen ble sunget.

Synaxis for De eldste i Optina (synaxis = fellesfest) feires den 11. oktober. I tillegg feires avdekkingen av relikviene den 27. juni. I tillegg har de fjorten hellige eldste (startsi) fra klosteret i Optina sine individuelle minnedager. Anatolius IIs individuelle minnedag er dødsdagen 30. juli.

av Webmaster publisert 31.01.2010, sist endret 28.11.2015 - 02:50